Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht, ben jij wellicht ook volop aan het plannen voor die kerstdrink of nieuwjaarsreceptie op de werkvloer. Een prima idee om voor een goed gevoel op het werk en verbinding tussen collega’s te zorgen. Maar ook in een feestelijke, informele setting blijft het belangrijk om de veiligheid te waarborgen. Brandveiligheid is hierbij een cruciaal aspect dat soms over het hoofd wordt gezien. Daarom delen we graag enkele praktische tips om ervoor te zorgen dat de eindejaarsvieringen niet alleen feestelijk, maar ook veilig zijn. 

 

7 praktische tips voor brandveilige eindejaarsfeesten op de werkvloer 

1. Breng je risicoanalyse brand in orde 

Een risicoanalyse (RA) brand is niet alleen wettelijk verplicht, dankzij een risicoanalyse ontdek je alles wat je kan doen om een uitslaande brand te vermijden. Een goede risicoanalyse brand brengt de brandrisico’s in je werkomgeving in kaart en formuleert ook de bijpassende preventieve maatregelen. Meer weten? Mail ons via wellbeing@attentia.be 

 

2. Beperk brandgevaarlijke versieringen 

Hoewel versieringen een feestelijke sfeer creëren, kunnen sommige materialen brandgevaarlijk zijn. Kies voor niet-ontvlambare decoraties en vermijd open vuur en kaarsen in de buurt van versieringen. Zorg er ook voor dat versieringen geen obstakels vormen voor evacuatieroutes.  

 

Een typisch voorkomend risico is kapotte lampjes als decoratie voor een kerstboom. Heb je nog oude lampensnoeren, dan kan het zijn dat het hele lichtsnoer uitvalt als één lampje kapot is. Bij nieuwere snoeren kunnen kapotte lampjes zorgen dat de overige lampjes feller gaan branden en dus ook warmer worden. Tip: controleer voor decoratie de werking van de lampjes. Veilige alternatieven zijn lampjes op een lagere spanning of led-lampjes. 

 

3. Controleer en onderhoud brandblusmiddelen 

Periodieke controle van brandblusmiddelen is essentieel. Controleer voorafgaand aan het evenement of dit voor jouw bedrijf in orde is. Vergeet ook de brandmeldcentrale en/of branddetectoren niet, indien jouw bedrijf hierover beschikt. Zorg ervoor dat brandblusmiddelen goed bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn en dat medewerkers weten hoe ze deze moeten gebruiken. 

 

4. Maak duidelijke afspraken 

Zorg dat je medewerkers op de hoogte zijn van de het intern noodplan: wie doet wat en wanneer? Maak duidelijke plattegronden met de vluchtroutes en nooduitgangen, en herinner medewerkers aan deze procedures voorafgaand aan het evenement.  

 

5. Train je medewerkers in brandveiligheid 

Het trainen van je medewerkers in brandveiligheid is niet alleen een goed idee, het is ook een wettelijke verplichting. Codex boek III titel 3 verplicht elke werkgever een brandbestrijdingsdienst op te richten. Deze opleiding zorgt ervoor dat de medewerkers correct weten te reageren indien ze worden geconfronteerd met een beginnende brand. Dit kan niet alleen nuttig zijn voor op de werkvloer maar ook voor de thuissituatie. 

 

Via deze opleiding van Attentia Academy leren ze snel en doeltreffend te reageren in geval van brand. Organiseer het als teambuilding en verhoog zo het algemene bewustzijn over veiligheid op een boeiende en interactieve manier.  

 

Daarnaast is het aan te bevelen om voldoende medewerkers aan te duiden als evacuatiemedewerker en hen daartoe op te leiden. Attentia Academy biedt hiertoe de opleiding Evacuation Steward aan. Iedereen naar een veilige plaats evacueren is de eerste prioriteit alvorens een bluspoging te ondernemen. Tijdens deze opleiding leer je tal van praktische vaardigheden om een evacuatie in goede banen te leiden onafhankelijk of dit nu in een woonzorgcentra, een winkelcentrum of een kantoor is. 

 

6. Toezicht op elektrische apparaten en verlichting 

Kerstverlichting en andere elektrische apparaten kunnen brandgevaarlijk zijn als ze niet correct worden gebruikt. Controleer alle elektrische apparatuur op beschadigingen, vermijd overbelasting van stopcontacten en schakel alle apparaten uit na het evenement. Laat ingeschakelde elektrische toestellen met een groot vermogen (vb. elektrische bijverwarmingstoestellen) niet onbemand achter. 

 

7. Houd nooduitgangen vrij 

Een van de meest kritieke aspecten van brandveiligheid is het vrijhouden van nooduitgangen. Bij het organiseren van een evenement of het plaatsen van decoratie wordt er wel eens een kerstboom voor een nooduitgang geplaatst. Zorg ervoor dat deze nooduitgangen altijd toegankelijk zijn en dat niets de vrije doorgang belemmert. Dit is van cruciaal belang voor een snelle en veilige evacuatie. 

 

Raadpleeg je externe dienst voor Preventie en Bescherming 

Neem contact met ons op, zo kunnen we je waardevolle tips en aanbevelingen geven om de brandveiligheid van je bedrijf tijdens de eindejaarsfeesten te optimaliseren.