Op 27 januari is het World Breast Pumping Day, ofwel de werelddag voor het afkolven van moedermelk. Een ideaal moment om eens stil te staan bij de rechten en plichten van de (borstvoedende) moeder op de werkvloer, en bij uitbreiding de volledige procedure moederschapsbescherming.  

 

Moederschapsbescherming: wat en waarom?  

 

Geeft een medewerkster te kennen dat ze zwanger is? Dan is ze door de wet beschermd. Zo mag ze geen risicovol werk meer verrichten of mag ze niet tewerkgesteld worden op een risicovolle werkpost.

 

Ze is ook beschermd tegen ontslag tot een maand na haar postnatale rust en zolang ze borstvoeding geeft. Bovendien geldt een verbod op discriminatie, overwerk en nachtarbeid. Tot slot heeft ze recht op prenataal onderzoek en borstvoedingspauzes. 

 

Alles over de procedure moederschapsbescherming
 

 

Wat zijn de rechten en plichten van een werkneemster die borstvoeding geeft? 

 

Elke medewerkster die na haar moederschapsverlof terug aan het werk gaat, heeft recht op pauzes om haar baby borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Stel je een mama te werk die borstvoeding geeft? Dan moet je een aantal zaken voorzien:

 

  • Een kersverse mama heeft recht op borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte van haar kind. Een borstvoedingspauze duurt een halfuur. Een medewerkster die meer dan 7.30 uur per dag werkt, heeft recht op twee pauzes
  • Als werkgever moet je zorgen voor een comfortabel borstvoedingslokaal. Deze ruimte moet goed verwarmd en verlucht zijn en moet kunnen worden afgesloten zodat medewerksters discreet en in alle rust borstvoeding kunnen geven of melk kunnen afkolven. Ook een koelkast om de afgekolfde melk in te bewaren is nodig. Daarnaast moet er ook koud en warm water beschikbaar zijn en een comfortabele stoel. Je preventieadviseur of arbeidsarts kan je adviseren over een borstvoedingslokaal. 
  • Wordt je medewerkster tijdens het uitvoeren van haar werk blootgesteld aan stoffen of omstandigheden die risico's inhouden voor de gezondheid van haar baby of voor de borstvoeding? Dan kan je aangepast werk aanbieden of heeft je medewerkster mogelijk recht op profylactisch of preventief borstvoedingsverlof. De arbeidsarts beslist hierover, maar ook een medisch attest van de behandelende arts wordt geaccepteerd. 
  • Je medewerkster dient de borstvoedingspauzes tijdig aan te vragen. Dit moet ze twee maanden op voorhand doen met een aangetekend schrijven, of door een brief te overhandigen waarvan een exemplaar voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever. De termijn kan in onderling akkoord worden ingekort.  
  • Om haar recht op borstvoedingspauzes te behouden, moet de werkneemster bewijzen dat ze daadwerkelijk borstvoeding geeft via een attest van een consultatiebureau voor zuigelingen (Kind & Gezin of ONE) of door een medisch getuigschrift. Dit attest moet maandelijks worden vernieuwd.  

 

Nood aan ondersteuning?  

Attentia helpt je graag om een procedure moederschapsbescherming op te stellen. Vind de nodige info en de mogelijkheid om in te tekenen hier