Het wettelijk mobiliteitsbudget is niet enkel een alternatief voor de traditionele bedrijfswagen. Het stelt werknemers in staat hun bedrijfswagen (of het recht daarop) te ruilen voor een jaarlijks budget, dat berekend wordt o.b.v. de total cost of ownership (TCO) van de wagen waarvan wordt afgezien. Met dit budget kunnen werknemers vervolgens kiezen uit een breed aanbod aan vervoersoplossingen en andere voordelen, onderverdeeld in drie pijlers.  

 

In deze blog gaan we dieper in op twee bijzonder aantrekkelijke voordelen binnen pijler 2 die nog niet bij iedereen bekend zijn. 

 

Pijler 1: Kiezen voor een milieuvriendelijke wagen 

Als alternatief voor de traditionele bedrijfswagen kunnen werknemers kiezen voor een milieuvriendelijke auto, indien de werkgever dit aanbiedt binnen het mobiliteitsbeleid. 

 

Pijler 2: Duurzame vervoermiddelen en meer ... 

Binnen deze pijler kunnen werknemers hun budget besteden aan een brede waaier van duurzame vervoersmiddelen. Er zijn hier twee specifieke keuzes die bijzondere aandacht verdienen: 

 

Tussenkomst in de huisvestingskosten: er zit een opmerkelijk voordeel verscholen voor werknemers die binnen een straal van 10 kilometer van hun werkplek wonen. Zij kunnen namelijk een deel van hun huisvestingskosten in rekening brengen. Hieronder vallen:  

 • Huurgelden, inclusief wettelijke gemeenschappelijke lasten. Dit betreft dus niet de kosten zoals elektriciteit, gas en water. 
 • Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen. 

 

Een interessante nuance hierbij is dat wanneer een werknemer minstens 50% van zijn tijd thuis werkt, deze locatie gezien kan worden als de normale plaats van tewerkstelling. Hierdoor komen de huisvestingskosten in aanmerking voor het mobiliteitsbudget. In de praktijk betekent dit dat thuiswerkers in veel gevallen hun woonkosten kunnen inbrengen in hun mobiliteitsbudget. 

 

Openbaar vervoer voor het hele gezin: werknemers kunnen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor gezinsleden abonnementen afsluiten.  

 • Abonnementen voor het openbaar vervoer: ook voor inwonende kinderen, bijvoorbeeld: schoolabonnement op bus, tram of trein. 
 • Biljetten voor het openbaar vervoer: 
  • Geldig zowel in België als binnen de Europese Economische Ruimte. 
  • Treinreizen naar het buitenland. 
  • De huur van een step of een fiets in het kader van een citytrip. 
  • Het gebruik van openbaar vervoer in een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 
  • De huur van een gezinswagen op vakantie voor maximaal 30 kalenderdagen per jaar. 

 

De keuzes binnen deze pijler zijn financieel bijzonder aantrekkelijk. Sterker nog, je zou kunnen spreken over de ‘best of three worlds’: 

 • Vrijstelling van persoonlijke en patronale RSZ-bijdragen; 
 • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting; 
 • 100% fiscale aftrekbaarheid. 

 

Pijler 3: Cash uitbetaling van het resterende bedrag 

Als er na de keuzes in de eerste twee pijlers nog budget over is, wordt dit uitbetaald als cashbedrag. Hierop wordt slechts een persoonlijke RSZ-bijdrage van 38,07% ingehouden. 

Maximaliseer de voordelen voor jouw medewerkers! 

Het mobiliteitsbudget biedt meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Haalt jouw organisatie er al het meeste uit? Heb je ondersteuning nodig om een plan op te starten of je bestaande mobiliteitsplan verder te optimaliseren? We staan voor je klaar!