Een ongeval op het werk kan je nooit helemaal uitsluiten. Als er iets gebeurt, is het van levensbelang dat er steeds iemand aanwezig is die eerste hulp kan toedienen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit te organiseren. Maar hoeveel EHBO’ers moet je nu eigenlijk aanstellen? En welke opleiding moeten de EHBO-verantwoordelijken volgen?  

 

Wat zegt de wet? 

Volgens de welzijnswetgeving (Boek I, titel 5) dient de werkgever de procedures inzake eerste hulp uit te werken en te bepalen welke middelen noodzakelijk zijn voor het verlenen van eerste hulp. Hierbij bepaalt hij, op basis van een risicoanalyse, het aantal medewerkers dat dient te worden opgeleid en over welke kwalificaties zij dienen te beschikken. Deze kwalificaties zijn verbonden aan de aard en de vorm van de activiteiten die door het bedrijf worden verricht. Eerste hulp moet gedurende de ganse werktijd aan alle medewerders aanwezig op de arbeidsplaats kunnen verleend worden – dus ook ‘s nachts in geval van nacht- of ploegenarbeid.  
Een ongeval op het werk kan je nooit helemaal uitsluiten. Als er iets gebeurt, is het van levensbelang dat er steeds iemand aanwezig is die eerste hulp kan toedienen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit te organiseren. Maar hoeveel EHBO’ers moet je nu eigenlijk aanstellen? En welke opleiding moeten de EHBO-verantwoordelijken volgen?  

 

Bedrijven waar telewerk sinds de coronapandemie vaker wordt toegepast, evalueren ook best hun hulpverlenersbestand. Zijn de huidig opgeleide hulpverleners nog frequent op de arbeidsplaats aanwezig? Kan op ieder moment tijdens werkzaamheden op de arbeidsplaats nog steeds eerste hulp worden verleend? Het kan aangewezen zijn enkele extra personen aan te duiden en op te leiden die een permanentiefunctie opnemen op de arbeidsplaats (vb. Onthaalverantwoordelijke, security, office manager, enz.) 

 

Bedrijven van groep A, B of C * 

De werkgever bepaalt zelf hoeveel personeelsleden verantwoordelijk zijn voor het verlenen van eerste hulp en welke kwalificaties deze personen moeten bezitten. Hij baseert deze beslissing op:   

  • Het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de commissie
  • Het aantal werknemers in dienst 
  • De kenmerken van de bedrijfsactiviteiten en 
  • De resultaten van de risicoanalyse 

 

Bedrijven van groep D * 

De werkgever stelt 1 of meerdere personen aan (“aangeduide personen”) die over de nodige kennis beschikken om de EHBO-koffer te gebruiken, levensbedreigende situaties te herkennen en de hulpdiensten te verwittigen. Een basisopleiding EHBO is niet nodig. 

* Tot welke groep jouw onderneming behoort, hangt af van het aantal medewerkers en het risico van de activiteit.

 

De basisopleiding EHBO 

De basisopleiding tot EHBO-hulpverlener stelt deelnemers in staat om levensbedreigende gezondheidsproblemen te kunnen herkennen en eerste hulp toe te dienen in afwachting van de gespecialiseerde hulpdiensten. Als er geen bedrijfsspecifieke risico’s zijn in de organisatie, is een basisopleiding voldoende. Bij Attentia heb je verschillende mogelijkheden voor de basisopleiding:  

 

  • 16 of 20 uur 
  • Intercompany of in-house 
  • Klassikaal of via blended learning  

Bij de blended learning-formule verwerk je de theorie digitaal op je eigen tempo en kom je enkel samen voor praktijkoefeningen. 

 

De jaarlijkse bijscholing 

Wie de basisopleiding met succes afrondt, krijgt een EHBO-brevet. Zo’n brevet is maar een jaar geldig: om het brevet te behouden, moet je jaarlijks een bijscholing volgen van 4 uur. 

 

Bij Attentia kiezen we ervoor om elk jaar een ander thema op te frissen. Op die manier wordt de volledige cursus om de 5 jaar herhaald. Reanimatie wordt wel jaarlijks opgefrist, zodat de deelnemers routine krijgen in deze levensreddende handeling. 

 

De initiatiecursus voor aangeduide personen 

In bedrijven met een laag risico en een beperkt aantal medewerkers (C- & D-bedrijven) is een EHBO-hulpverlener met brevet niet verplicht. Dan volstaat het om aangeduide personen aan te stellen die een initiatiecursus volgen. Zo’n training duurt 4 uren (met oefeningen rond reanimatie en AED) of 8 uren (met scenario’s). Topics die aan bod komen zijn onder meer reanimatie, de laterale veiligheidspositie, verstikking, bloedingen, enzovoort. 

Basisopleiding EHBO-hulpverlener

Initiatiecursus aangeduide personen

16 of 20 uur 4 of 8 uur
EHBO-brevet Attest van deelname
Jaarlijkse bijscholing verplicht 3-jaarlijke herscholing aangewezen

In-house: specifieke opleidingen op maat van het bedrijf 

Bij Attentia kan je kiezen voor intercompany- of in-house opleidingen. Bijkomend voordeel van in-house opleidingen is dat er aandacht kan worden besteed aan specifieke risico’s verbonden aan de activiteiten van het bedrijf. De specifieke risico's worden bepaald door de werkgever in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de interne dienst en na voorafgaand advies van het Comité. 

 

Let op: als er specifieke risico’s zijn, is een opleiding op maat sowieso verplicht. Je kan er ook voor kiezen om zo’n specifieke training te organiseren als aanvulling op de basisopleiding hulpverlener. In dat geval wordt de training gegeven volgens de specifieke behoeften van het bedrijf en wordt er een attest van deelname uitgereikt.