Voor ongeveer 1 miljard mensen is het een bijzondere dag: de Internationale Dag voor Mensen met een Handicap. Als werkgever is het niet altijd evident om medewerkers met een beperking in dienst te nemen of te houden, maar met de juiste materiële, immateriële en organisatorische werkaanpassingen is het wél mogelijk en hoeft een handicap dus geen beperking te zijn. 

 

Een handicap is niet altijd aangeboren. Het kan iedereen overkomen, altijd. Je zal maar op een maandagochtend telefoon krijgen dat een van je medewerkers in het weekend een fietsongeval of een beroerte heeft gehad en wellicht blijvend gehandicapt is. Of dat een van je werknemers een arbeidsongeval heeft gehad, met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen tot gevolg. 

 

Redelijke aanpassingen 

Als werkgever kan je jouw medewerker op dat moment op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door redelijke aanpassingen te voorzien, die zowel materieel, immaterieel als organisatorisch kunnen zijn. Bijvoorbeeld aanpassen van de werkplek of ervoor zorgen dat het gebouw toegankelijk is. Een tip: probeer hiermee zo veel mogelijk rekening te houden bij het ontwerp van het kantoor, want aanpassingen achteraf zijn vaak duurder. 

Immateriële ondersteuning kan bijvoorbeeld via coaching en begeleiding. Maar ook met organisatorische aanpassingen, door het takenpakket te veranderen of een flexibeler uurrooster, deeltijds werken en thuiswerk toe te laten, kan je het al gemakkelijker maken voor jouw medewerker. 

 

Moet je dat helemaal alleen doen? 

Het is geen alledaagse situatie. We hebben er dus alle begrip voor als je niet meteen weet wat te doen. Belangrijk is een goede communicatie tussen de onderneming en de medewerker, om de noden te achterhalen en te kijken wat mogelijk is. 

 

De Belgische overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die je stimuleren om personen met een arbeidshandicap aan te werven of aan het werk te houden. Zowel je onderneming als je medewerker kunnen tegemoetkomingen en premies krijgen. Voor de werkgever is dit voornamelijk in sociale lasten en loon, de werknemer kan een extra vergoeding krijgen voor zijn verplaatsingskosten, de aanpassing van de werkplek, tools of kleding. 

 

Afhankelijk van de regio waar de werknemer woont  dit is het belangrijkste, zo niet enige criterium – kan je voor ondersteuning terecht bij de regionale fondsen:  

 

  • Vlaanderen: VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: Actiris voor Vlamingen in Brussel of PHARE (Personne Handicapée Autonomie Retrouvée) voor Franstaligen in Brussel 
  • Wallonië: AVIQ (L'Agence pour une Vie de Qualité)  
  • Duitstalige Gemeenschap: Dienststelle für Personen mit Behinderung 

 

Vergeet ook niet een beroep te doen op de expertise van organisaties die zich inzetten voor welbepaalde handicaps. Denk maar aan de Brailleliga, voor medewerders met een visuele beperking. En nog te weinig geweten, zeker in onze diensteneconomie: voor medewerders met rugproblematiek kunt u terugvallen op het preventieprogramma lage rugpijn van Fedris. De Engelse Health & Safety Executive (HSE) heeft trouwens recent sjablonen ontwikkeld waarop je je kan baseren om praktische gesprekken aan te gaan met medewerders over hun beperking. Deze sjablonen kunnen helpen om een ondersteunende, stimulerende werkcultuur te ontwikkelen.  

 

Hoe kan je medewerkers met een handicap helpen? Wij staan jou bij voor de praktische, de wettelijke en de menselijke aspecten.