De bedrijfsfiets is nog steeds flink in opmars. Het is goed voor de gezondheid, duurzaam, milieuvriendelijk en kostenbesparend. Alleen maar voordelen? Zeker, maar je mag een aantal zaken niet uit het oog verliezen … 

 

Met de fiets naar het werk?  

De fiets is populairder dan ooit. Dat blijkt ook uit de cijfers over flexplannen van Attentia. Tussen 2019 en 2022 boden 9 op de 10 werkgevers een leasefiets aan de medewerders aan. Toch is met de fiets gaan werken niet voor iedereen evident: in sommige regio’s is de bereikbaarheid van de onderneming moeilijker. De afstand is dus een belangrijke zaak om rekening mee te houden als je een fietsplan implementeert.  

 

Veiligheid boven alles 

De fiets is en blijft een duurzaam en betrouwbaar vervoermiddel. Het aanbod van de leasemaatschappij maakt het plaatje compleet, met pechbijstand, een schadeverzekering en onderhoudspakket.  

De fiets is echter ook een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen (waaronder dus ook de ongevallen op weg van en naar het werk). Het is dus aangewezen om een aantal preventieve of beschermende maatregelen in je plan te integreren, zoals een rijvaardigheidscursus of een helm ... Sommige werkgevers sluiten om veiligheidsredenen speed pedelecs uit. 

Bij Attentia voorzien we een opleiding hierover, niet te missen dus als je een fietsplan aanbiedt aan je medewerkers. 

 

Goeie afspraken maken goeie vrienden 

De enige voorwaarde die aan medewerders wordt gesteld als ze voor een bedrijfsfiets kiezen, is dat ze er geregeld van gebruikmaken voor verplaatsingen naar het werk. In veel policies staat bijvoorbeeld een verplichte woon-werkverplaatsing van 1 dag per week. Al proberen sommige medewerders aan die verplichting te ontsnappen (en de fiets alleen te gebruiken voor bijvoorbeeld de fietstocht met de vrienden op zondag). Controles door inspecties zijn zeldzaam, maar gebeuren wel. Als werkgever bouw je dus best een zekere controle in, bijvoorbeeld door steekproeven. 

 

Wat met de kosten? 

Leasing is duurder dan een fiets aankopen. Maar je krijgt er wel een mooi servicepakket voor in de plaats. De financiering wordt ook uitgesmeerd over een periode van 3 à 4 jaar. 

Doorgaans ruilt een medewerder een stukje brutoloon in voor een leasefiets. Maar dit kan natuurlijk ook buiten het kader van een loonruil, als een extra, of via een mobiliteitsbudget. Vakbonden vragen daarnaast meer en meer om de bedrijfsfiets aan te bieden bovenop het bestaande loon, omdat ze niet willen dat de medewerder brutoloon moet inleveren. 

Vergeet ook niet het luik van de fietsvergoeding te bekijken. Hoeveel moet of mag? En is cao nr. 164 van toepassing? Die voorziet in een verplichte fietsvergoeding van € 0,27 per kilometer vanaf 1 mei. Deze verplichting is enkel van toepassing in sectoren en ondernemingen die nog geen cao hebben die specifiek een fietsvergoeding regelt. Voor werkgevers die al een fietsvergoeding toekennen in uitvoering van een cao, verandert er dus niets, zelfs als die vergoeding lager is dan € 0,27. 

 

Wat komt er nog bij kijken? 

Op de markt zijn heel wat providers actief met een degelijke dienstverlening (Cyclis Bike Lease, o2o…). Ze hebben doorgaans een gebruiksvriendelijk platform voor de opvolging en het beheer van de bedrijfsfietsen. Attentia biedt daarbovenop nog een belangrijke extra dienstverlening, zoals het juridisch correct organiseren van de loonomruil, het analyseren en indekken van bepaalde zaken (bv. langdurige ziekte) en de automatisering van de payroll (zeker als nog andere voordelen zoals multimedia worden aangeboden). 

 

Wil je meer weten over de implementatie van de fietslease in uw bedrijf of hoe je dit implementeert in je flexibel verloningsplan? Neem contact op met flexiblereward@attentia.be