Volgens de recentste inflatiecijfers van september 2022 is elektriciteit in een jaar tijd 81,3% duurder geworden. Voor gas gaat het zelfs om een stijging van 130,6%. Waar ondernemingen met een gemiddeld jaarverbruik van 17.500 kWh overdag en 12.500 kWh ’s nachts in september 2021 nog een jaarlijkse kost hadden van zo’n € 7.330, mogen diezelfde ondernemingen zich in september 2022 aan een jaarfactuur van liefst € 25.750 verwachten.  

 

Deze prijzen blijken voor heel wat ondernemers onhoudbaar. Dat blijkt ook uit de faillissementen: volgens cijfers van Trends Business Information gooiden dit jaar al 34.513 bedrijven de handdoek in de ring. Dat zijn er 8.000 meer dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021.  

 

De regering heeft ook begrepen dat er iets moet gebeuren om onze ondernemingen te ondersteunen. We zetten de verschillende maatregelen voor jou op een rijtje.  

 

Economische werkloosheid ‘energie’ 

Sinds 1 oktober kan je beroep doen op economische werkloosheid omwille van de energiecrisis, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet de energiekost van jouw bedrijf minstens 3% van de productiewaarde bedragen, of moet je kunnen aantonen dat je definitieve energierekening van het laatste trimester verdubbeld is ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.  

 

De EU-richtlijn 2003/96/EG definieert de productiewaarde als ‘de omzet inclusief rechtstreeks aan de prijs van het product gekoppelde subsidies, vermeerderd of verminderd met de veranderingen in voorraden gereed product, onderhanden werk en goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop, en verminderd met de aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop.’ Je vindt deze informatie terug op de jaarrekening van je bedrijf.  

 

Kom je in aanmerking voor deze vorm van economische werkloosheid, dan ontvangen jouw medewerkers (arbeiders of bedienden) een uitkering van de RVA. Deze bedraagt 70% van het begrensde brutoloon, geplafonneerd op
€ 3.075,04 bruto per maand.  

 

Dit nieuwe systeem komt er naast de ‘klassieke’ economische werkloosheid. Als je voor beide in aanmerking komt, kan je als werkgever dus kiezen op welke van de twee systemen je beroep doet. Het voordeel van de tijdelijke werkloosheid ‘energie’ is dat je geen verplichte werkweek moet invoeren, en dat de uitkering hoger is. 

 

Extra overheidssteun  

Naast de tijdelijke werkloosheid ‘energie’, komt de federale regering met nog een aantal steunmaatregelen voor bedrijven. We sommen de vijf voornaamste hier voor je op: 

 

  • Bedrijven die in moeilijkheden komen omwille van de hoge energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen
  • De regering voorziet tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen omwille van hun energiefactuur
  • Er komen langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen
  • Er kan uitstel worden toegekend voor het betalen van belastingen en afbetalingsplannen voor fiscale schulden
  • De accijnzen op gas en elektriciteit worden verlaagd tot het Europese minimum voor november en december 2022

 

Een volledig overzicht van de maatregelen kan je nalezen op de website van de eerste minister