Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan werkgevers over de landsgrenzen heen op zoek naar het juiste talent, zeker als het gaat om hooggeschoolden en knelpuntberoepen. Tegelijk breiden Belgische bedrijven ook meer en meer uit naar het buitenland, waardoor werkgevers geconfronteerd worden met lonen die op een andere manier moeten worden betaald. Maar hoe begin je nu eigenlijk aan internationale tewerkstelling? Wie mag er in België komen werken, waar worden de belastingen betaald en waar moet je op letten?  

Hieronder vind je 6 dingen waar je als werkgever rekening mee moet houden als je internationale tewerkstelling in jouw organisatie overweegt.  

 

Schengen, EU, EER, derdelanders,… Wat is het verschil? 

De Europese Unie, de Schengenzone, de Europese Economische Ruimte (EER), om dan nog maar te zwijgen over Zwitserland: het landschap is complex. Enkele belangrijke verschillen zetten we alvast op een rijtje:  

 

  • In de Schengenzone geldt een vrij verblijf van 90 dagen over een rollende periode van 180 dagen, zonder een automatische toelating op de arbeidsmarkt
  • Binnen de EER + Zwitserland is er vrij verkeer van personen, zowel wat verblijven als werken betreft 
  • Derdelanders zijn de inwoners van alle landen die buiten deze zones vallen. Zonder motief hebben zij geen recht op verblijf noch op arbeid 

 

Wat is er veranderd sinds de Brexit? 

Sinds de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de EER en gelden dus de regels van de derdelanders, ook al worden die op sommige vlakken iets soepeler toegepast. Die regels verschillen van land tot land: als Brit werken of verblijven in België is niet hetzelfde als werken of verblijven in andere EER-landen. Wanneer je iemand uit het Verenigd Koninkrijk tewerkstelt, moet je in elk geval goed diens documenten controleren. Mag deze persoon wel werken of verblijven in België? Als werkgever blijf je aansprakelijk, dus controleer dit altijd goed.  

Stel jij iemand tewerk in het Verenigd Koninkrijk, of komt iemand van het VK bij jou werken in België? Zorg er dan voor dat je met alles in regel bent. Een internationale reispas geeft je bijvoorbeeld wel toegang tot het land, maar niet tot de arbeidsmarkt. Daarvoor heb je een arbeidsvergunning nodig. 

 

In welk land betaalt je medewerker sociale zekerheid? En belastingen? 

Eerst en vooral: sociale zekerheid en belastingen zijn niet hetzelfde!  

Sociale zekerheid betaal je steeds maar in één land, dat is Europees zo bepaald. In principe betaalt je medewerder dus sociale zekerheid in het land waar hij werkt. Als zijn woon- en werkland van elkaar afwijken, hangt het ervan af hoeveel hij in het woonland ook werkt. Is dat meer dan 25%, dan zal hij sociale zekerheid betalen in het woonland. Maar let op, het zit nog iets complexer in elkaar dan dat: het hangt er bijvoorbeeld ook van af hoeveel werkgevers je medewerder heeft en in hoeveel landen.  

Belastingen daarentegen zijn steeds bilateraal geregeld tussen staten. Dat betekent dat belastingen gesplitst kunnen worden, waarbij een deel van het loon in één land wordt belast en het overige deel in een ander land. Enkele regels die bijna overal gelden, zijn dat je medewerder belastingen betaalt op het ander grondgebied als hij daar meer dan 183 dagen per jaar werkt, als hij betaald wordt door of werkt in een buitenlandse vestiging of werf gedurende meer dan 6 maanden, of als het woon- en werkland samenvallen. 

 

Is er een verschil bij telewerk?  

Wanneer het woonland afwijkt van het werkland blijft dit buitenlandse tewerkstelling, ook als je medewerder digitaal (dus via telewerk) voor het werkland werkt. Voor telewerk gelden er bijkomende bepalingen, waardoor er bijvoorbeeld sowieso loonbelasting in het woonland wordt betaald omdat woon-en werkstaat samenvallen. Deze materie is erg complex, dus laat je zeker goed informeren!  

Voor de sociale zekerheid geldt er een uitzondering tot eind december, waarbij men sociale zekerheid betaalt alsof men niet van thuis zou werken. Mogelijks wordt deze uitzondering niet verlengd in 2023. 

 

Welk arbeidsrecht is van toepassing? 

Onder welk arbeidsrecht je wenst te werken, mag je zelf kiezen in je overeenkomst (op basis van de Rome I-verordening). Maar daarbij dien je wel rekening te houden met de dwingende bepalingen van het land van gewoonlijke tewerkstelling, waardoor de arbeidsvoorwaarden toch altijd worden gerespecteerd.  

 

Sta je er alleen voor?  

Nee, het team Global Mobility van Attentia staat voor je klaar! Onze experten staan je bij om je door deze complexe materie te loodsen. Zo kan jij op je twee oren slapen dat je wettelijk met alles in orde bent. Wist je trouwens dat wij ook een Single Permit voor je kunnen aanvragen?