Diversiteit loont. Létterlijk. Bedrijven die inzetten op diversiteit en inclusie boeken betere resultaten, trekken meer talent aan en kunnen rekenen op gemotiveerde en geëngageerde medewerkers. Hieronder zetten we vijf voordelen van diversiteit op de werkvloer op een rij. 

First things first. Alles begint bij een goed ‘DE&I’-beleid. Die term staat voor Diversity, Equity en Inclusion.

De wonderlijke drie: wat is DE&I? 

  1. Bij diversity (diversiteit) gaat het erom wie er vertegenwoordigd is in de workforce, en of die groep een accurate afspiegeling is van de maatschappij. Is er bijvoorbeeld een goeie mix van verschillende genders, leeftijden, etnische achtergronden, …? En is er ruimte voor mensen met een beperking? 
  2. Bij equity (billijkheid) gaat het erom dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Dat is niet hetzelfde als equality (gelijkheid). Soms is het net aangewezen dat iemand ‘anders’ wordt behandeld, om erop toe te zien dat die persoon dezelfde kansen krijgt. Om dit punt te verduidelijken geven we graag een extreem voorbeeld. Stel dat je zegt: ‘wij behandelen iedereen gelijk, wij betalen niemand.’ Dan krijgen enkel diegenen die het zich kunnen veroorloven om gratis werk te leveren een kans in jouw bedrijf. En dus ga je zo automatisch welgestelden bevoordelen. 
  3. Inclusion (inclusie) betekent dat iedereen zich thuis kan voelen op de werkvloer. In een inclusieve werkomgeving hebben alle medewerkers het gevoel dat er rekening wordt gehouden met hen en dat er naar hun stem geluisterd wordt.  

Een goed diversiteits- en inclusiebeleid kan jouw bedrijf op heel wat domeinen voordelen opleveren. Hieronder geven we 5 redenen waarom je best vandaag al werk maakt van zo’n DE&I-beleid.  

 

Meer winst 

Uit een grootschalige studie van McKinsey bij meer dan duizend bedrijven in 15 landen blijkt dat de meest genderdiverse bedrijven resultaten neerzetten die tot 48% beter zijn dan die van de minst genderdiverse bedrijven.

 

Meer talent 

De war for talent is nog steeds actueel en generatie Z maakt een steeds groter deel uit van de workforce. Het is algemeen geweten dat millennials zich meer bewust zijn van sociale tendensen en er ook gevoeliger voor zijn. Zo blijkt uit de voornoemde McKinsey-studie dat 40% van de respondenten al een jobaanbod heeft afgeslagen of niet eens gesolliciteerd heeft voor een bepaalde functie, omdat het bedrijf in kwestie geen prioriteit lijkt te maken van diversiteit en inclusie. 

 

Meer inzicht in behoeften van klanten 

Wanneer je kan rekenen op de verschillende perspectieven die leven in de maatschappij, heb je automatisch meer voeling met de behoeftes van je klanten. Hoe meer verschillende visies je in je workforce kan verzamelen, hoe groter ook de kans op een innovatief, origineel, out-of-the-box idee waar homogene teams minder snel op zullen komen. 

 

Meer gemotiveerde medewerkers 

Er is een sterke link tussen ‘employee engagement’ en inclusie. Medewerkers die zich thuis voelen in een bedrijf, die ervan overtuigd zijn dat er rekening wordt gehouden met hen en dat er naar hen geluisterd wordt, zullen zich meer betrokken voelen bij de organisatie en zullen dus ook gemotiveerder zijn op de werkvloer. 

 

Betere beslissingen 

Hoe diverser het team, hoe diverser er wordt nagedacht. Dankzij diversiteit krijg je dus inzicht in en toegang tot meer uiteenlopende perspectieven, wat ook de kans aanzienlijk doet toenemen dat je tot een creatieve oplossing komt. Dat betekent: betere probleemoplossende vaardigheden en een scherpere visie.