Primaire tabs

Veranderingen in het arbeidsrooster<br />
 Gemakkelijker deeltijdse arbeid<br />
Werknemers mogen overuren esteren<br />
Medewerkers kunnen vakantiedagen opsparen<br />
Verlofdagen schenken aan andere co ega’s<br />
De verlofstelsels rond tijdskrediet w den aangepast<br />
Uitzendarbeid vo onbepaalde duur w dt uitge eid</p>
<p>       • Niet langer verplicht om alle uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement;<br />
• Zélf te bepalen op welke manier de werkroosters en variabele uurroosters gecommuniceerd worden;<br />
• Papieren registratie kan vervangen worden door een elektronisch registratiesysteem.<br />
Schriftelijke toestemming werknemer om de 6 maanden<br />
100 uur/jaar<br />
Op eigen initiatief Kan verhoogd worden tot 360 uur<br />
Deze gepresteerde overuren worden onmiddellijk uitbetaald</p>
<p>    Vakantiedagen buiten het wettelijk verlof van 20 dagen kan je opsparen<br />
Schenking van verlof is enkel mogelijk voor de werknemer die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar<br />
Later tijdens hun loopbaan op te nemen<br />
of om vroeger op pensioen te gaan. Ook bepaalde premies kunnen omgezet worden in extra vakantiedagen.<br />
dat getro en is door een ziekte, een handicap of dat slachto er is van een ongeval. De schenking is anoniem.<br />
Het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft.</p>
<p> Tijdskrediet met motief zorg wordt verlengd tot 51 maanden<br />
Omvat<br />
• Opvoeding van kinderen tot 8 jaar;<br />
• Medische bijstand;<br />
• Palliatieve zorgen;<br />
• Zorg voor een zwaar gehandicapt kind tot 21 jaar; • Medische bijstand van een zwaar ziek kind.</p>
<p>Voor werknemers die opeenvolgende opdrachten uitvoeren bij één of meer gebruikers.<br />
Op die manier hee een uitzendkracht recht op een loonwaarborg voor de periodes tussen de verschillende uitzendopdrachten.<br />
 Piek- en dalmomenten opvangen<br />
          U kan ge uik maken van piek- en dalroosters</p>
<p>    Werknemers kunnen tijdelijk meer of minder werken<br />
De arbeidsduur moet gerespecteerd worden binnen een referteperiode van één jaar.<br />
           U kan variabele uurroosters opste en</p>
<p>Een plus minus conto regeling nu mogelijk in alle sectoren<br />
Via een sector-cao kunnen sectoren met een productie- en ontwikkelingscyclus van meerdere jaren, de berekening van de gemiddelde 38-urenweek over verschillende jaren spreiden, met een maximum van zes jaar.<br />
 U kan glijdende werkuren invoeren</p>
<p>Mits opname in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst<br />
Volgens de nieuwe regeling bent u:<br />
• Verplicht een systeem van tijdsopvolging in te voeren;<br />
• Verplicht om elke werknemer het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur uit te betalen.<br />
 Extra maatregelen<br />
   Investeringen in opleidingen w den gro<br />
 ter</p>
<p>Vijf Medewerkers<br />
      opleidingsdagen per jaar voor iedereen<br />
laten groeien en hun betrok- kenheid stimuleren.<br />
            Medewerkers kunnen thuiswerken</p>
<p>Wettelijk kader voor ‘occasioneel’ telewerk<br />
Op ondernemingsvlak moet een kader worden voorzien<br />
(per cao of in het arbeidsreglement).<br />
 Gemakkelijker toetreden tot een werkgeversgroepering</p>
<p> Nachtarbeid in e-commerce uitge eid naar a e sect en<br />
Nachtarbeid in het kader van e-commerce was slechts mogelijk binnen een aantal sectoren.<br />
Een aanvulling in de Arbeidswet bepaalt nu dat nachtarbeid in het kader van e-commerce mogelijk wordt voor alle sectoren.

 

Krijg informatie van een expert

Wij helpen u met de vertaalslag voor uw onderneming.