Primaire tabs

U bent hier

Steeds meer bedrijven beseffen dat een welzijnsbeleid een meerwaarde is voor hun organisatie. Tevreden medewerkers vallen immers minder snel uit, vertonen meer engagement en zijn productiever. Tevreden medewerkers zijn minder vatbaar voor uitval, tonen meer betrokkenheid en zijn productiever. het identificeren van factoren die het werkgeluk beïnvoeden en het elimineren van mogelijke risico's zijn cruciaal voor het welzijn van medewerkers.

Maar hoe start je met het opzetten van zo'n welzijnsbeleid?

 

Meten is weten

"Hoe gaat het met je?" Een vraag die vaak terloops gesteld wordt, maar waarop we zelden eerlijk durven te antwoorden. Toch is het belangrijk om na te gaan hoe het met je medewerkers gaat. Want ook al merk je het niet altijd, toch leiden psychosociale aspecten op het werk vaak tot stress en lichamelijke klachten. 

 Bij Attentia helpen we je om via drie verschillende welzijnsbevragingen op een objectieve manier te ontdekken wat er bij je medewerkers speelt. We maken gebruik van de nieuwste technologieën en software en werken samen met partners zoals ‘Monstarecon’ en ‘Wenite’.

 

1. Periodieke bevraging SENSOR

De SENSOR bevraging, voluit Stress and Engagement Sources in the Organisation, is een uitgebreide en diepgaande bevraging die een duidelijk beeld geeft van de stress- en motivatiebronnen in uw organisatie. Het is een wetenschappelijk onderbouwde manier om het welzijn in jouw organisatie te meten, te vergelijken én acties te bepalen om het welzijn te verbeteren. Een SENSOR bevraging vindt meestal om de 2 à 3 jaar plaats en zorgt er bovendien voor dat je wettelijk in orde bent. 

Meer informatie

 

2. PULSE bevraging

In tegenstelling tot de SENSOR-bevraging, dient de Pulse bevraging om korter op de bal te spelen. De vragenlijst is ook veel beperkter en deze bevraging kan je meerdere malen per jaar afnemen. We organiseren de PULSE bevraging samen met het slim platform van partner Wenite. Een van de grote voordelen is dat je met dit type bevraging kan focussen op één bepaald aspect (bv. Engagement) of meerdere aspecten (bvb. Engagement in het marketing team en sociale cohesie in het development team).  

 

3. CONTINUE bevraging

Een derde type bevraging is de continue bevraging. Zoals de naam het zegt, lopen deze bevragingen het hele jaar door. Met dergelijke bevragingen hou je de vinger aan de pols doorheen het jaar. Je krijgt de kans om acties op korte termijn uit te werken en snel bij te sturen waar nodig. De continue bevraging is qua opzet gelijklopend met de Pulse bevraging maar biedt nog enkele extra voordelen. 

 

 
Sensor
Pulse
Continue
Wat
 • Diepgaande bevraging (digitaal of op papier)
 • Vanaf 50 medewerkers
 • Voldoet aan wettelijke verplichtingen rond Risicoanalyse Psychosociale Aspecten
 • Korte, gerichte bevraging
 • Tiental vragen
 • Vanaf 50 werknemers
 • Ook geschikt voor teams of kleine groepen
 • Laagdrempelig: via een link (zonder account)
 • Frequente maar korte bevragingen
 • Nemen amper 1 minuut in beslag
 • Via de Wenite Listen app

Periodiciteit

Om de 2 à 3 jaar

Op elk moment. Ons advies is 2 tot 4 maal per jaar.

Deze bevragingen lopen het hele jaar door.

Focus
 • Kijken naar de werkbeleving en nagaan wat mogelijke stress- en motivatiebronnen zijn.
 • Selectie van HR- en Well-beingmodules die worden aangepast naargelang de noden
 • Gerichter bevragen aan de hand van(sub)modules
 • Alle gekozen HR- & Well-being onderwerpen komen afwisselend aan bod.

Doel

 • Structurele acties uitwerken
 
 • Korter op de bal spelen door focus op specifiek geselecteerde HR-aspecten.
 • Acties op korte termijn opvolgen en uitwerken en/of uw beleid snel bijsturen.
Resultaat
 • Uitgebreide en dynamische rapportering
 • Een duidelijk beeld op de verschillende niveaus binnen uw organisatie
 • Advies van onze consultants
 • Data-driven modules
 • Data-analyse met overview van de tendensen, risico’s en opportuniteiten
 • Pijnpunten blootleggen
 • Acties en investeringen koppelen aan uw data
 • Overzicht dat u online 24/7 kan raadplegen op een overzichtelijk dashboard.
Extra

Optioneel advies van onze consultants bij het opstellen en de uitrol van je welzijnsplan.

Een uitgebreide rapportering, advies en hulp bij de opmaak en uitrol van je welzijnsplan.

Optioneel: advies van onze consultant bij de opmaak en uitrol van je welzijnsplan.

Combineren is mogelijk

Onze experten zullen op basis van de behoeften en risico's binnen jouw organisatie de optimale combinatie van bevragingen, modules en consultancy aanbevelen. 
  
Bijvoorbeeld, als uit de SENSOR-bevraging blijkt dat het engagement van een bepaalde afdeling niet voldoende is, dan kan er na 3 maanden een opvolging via een Pulse-meting georganiseerd worden.

Onze experten vertellen je er graag meer over.

Ik heb data, maar wat nu?

De belangrijkste stap is deze data verwerken. Zonder correcte interpretatie en correlatie, blijft dit slechts een grote hoeveelheid data. Ga aan de slag en analyseer deze data. Onze HR- en Well-beingexperten staan klaar om je te ondersteunen bij:

 • De analyse en rapportering van de verzamelde data
 • Het opstellen van een welzijnsbeleid dat rekening houdt met de resultaten uit de bevraging
 • De vertaling van je welzijnsbeleid naar concrete acties, al dan niet voor individuele gevallen
 • Het nagaan van de ROI van de genomen initiatieven en het gevoerde beleid
   

Informeer bij onze consultants hoe zij je kunnen helpen om je data om te zetten naar concrete actiepunten >  

Deze diensten komen in aanmerking voor het gebruik van de werkbaarheidscheques, een financiële steunmaatregel van de Vlaamse overheid. De werkbaarheidscheque kan nu tijdelijk ook gebruikt worden voor advies, begeleiding of opleiding gericht op het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Meer informatie over de werkbaarheidscheques vind je hier >  

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer