Terug aan het werk in tekst en beeld

  • Welke opties bestaan er voor de re-integratie van zieke medewerkers?
  • Hoe lopen de procedures?
  • Wanneer kan en moet je welke stappen zetten?

Download onze handige infographic voor een visueel overzichtelijk, correct en gedetailleerd overzicht. Zo hoef jij er je hoofd niet over te breken.

Re-integratie in grote lijnen

Is je werknemer vier weken afwezig? Dan is het tijd om de arbeidsongeschikte collega te informeren.

Bezorg Attentia de nodige informatie en wij nemen contact op om verschillende pistes van een mogelijke werkhervatting te overlopen met je medewerker. 

4 pistes voor een succesvolle re-integratie:

1

Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting is vaak de snelste weg, met de minste administratie om je medewerker na langdurige afwezigheid opnieuw aan het werk te helpen. Het gaat over een vrijblijvend overleg tussen de medewerker en de arbeidsarts tijdens ziekteperiode.

2

Een werkhervattingsonderzoek

Een werkhervattingsonderzoek is verplicht voor alle onderworpenen na elke afwezigheid van tenminste 4 opeenvolgende weken. Dit is een formeel onderzoek waaruit een beslissing zal volgen.

3

Een re-integratietraject

Een re-integratietraject is een formele procedure, om de re-integratie of wedertewerkstelling van een medewerker te bevorderen als deze het werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. Verschillende actoren begeleiden het proces. De arbeidsarts beoordeelt of, wanneer en hoe een medewerker het overeengekomen werk kan hernemen of of er (tijdelijk) nood is aan ander/aangepast werk.

4

Een procedure medische overmacht

Een procedure medische overmacht is een formele procedure om te beoordelen of de medewerker (na langdurige afwezigheid) het overeengekomen werk definitief niet meer kan uitvoeren.

Relevante documenten in het kader van re-integratie

Meer info over de re-integratie van personeel