Waarom welzijn op het werk meten met Sensor?

Medewerkers die tevreden zijn, voelen zich goed in hun vel, ervaren waardering en tonen betrokkenheid bij de organisatie. Daardoor vermindert het risico op uitval, zijn ze productiever en creatiever. Van een win-win gesproken!

Met de Sensor-bevraging breng je de werkbeleving in jouw organisatie in kaart. Je krijgt een helder inzicht in energiegevers en energievreters.

Dé perfecte vertrekbasis dus om een duurzame aanpak rond werkgeluk uit te bouwen. Met de Sensor-bevraging voldoet jouw organisatie bovendien aan de wettelijke vereisten voor de risicoanalyse psychosociale aspecten.

Werkbaarheidscheques inzetten voor je risicoanalyse

Subsidies voor je risicoanalyse psychosociale aspecten? Je vraagt ze aan bij het Departement Werk en Sociale Economie. 

image

Wettelijk kader

De wet verplicht de werkgever een welzijnsbeleid te voeren. Het schept een wettelijk kader voor werkgevers.

Het doel? De veiligheid en gezondheid van je medewerkers bewaken en verhogen. Met deze Sensor-bevraging voldoe je aan de wettelijke vereisten.

image

Inzicht

Dankzij de bevraging krijg je inzicht in het welzijn -lees: de mentale gezondheid- van je medewerkers.

Het vormt de basis om preventief te handelen en veranderingen te realiseren in plaats van achteraf te moeten ingrijpen.

image

Impact op het resultaat

De impact van een bevraging is niet te onderschatten. Productiviteit, motivatie en retentie gaan er op vooruit én het verzuim daalt.

Een flinke boost voor je employer brand!

Waarop ligt de focus van een Sensor-bevraging?

Onze Sensor (Stress and Engagement Sources in the Organisation) onderzoekt hoe je de veerkracht, motivatie en vitaliteit van je medewerkers kan verhogen en hoog houden, door middel van een bevraging onder alle medewerkers (of een groep van medewerkers).

Stressbronnen

 • Taakeisen
 • Rolaspecten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ongewenst gedrag
 • Organisationele stressbronnen

Welzijnsindicatoren

 • Engagement
 • Plezier in het werk
 • Herstelnood

Motivatiebronnen

 • Controlemogelijkheden
 • Uitdagend werk
 • Sociale steun
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Organisationele motivatiebronnen

Extra modules

 • Work-lifebalance
 • Woon-werkverkeer
 • Engaging leadership
 • ...

Een Sensor-bevraging in 6 stappen

image

Intake

 • Opstellen van een draaiboek
 • Correct kaderen van verwachtingen en doelstellingen

image

Bevraging

 • Op papier of elektronisch
 • Stressbronnen, motivatiebronnen en werkbeleving komen aan bod

image

Verwerking en analyse

 • Regressieanalyse en prioriteitengrafiek
 • Scores werkaspecten en welzijnsindicatoren
 • Externe benchmark en interne vergelijkingen

image

Rapportering

 • Resultaten op verschillende niveaus binnen je organisatie
 • Interactieve presentatiewijze
 • Mogelijkheid om zelf bijkomende analyses te maken
 • Optioneel: individuele rapportering en advies voor de medewerker

image

Basis Well-being plan

Inclusief

 • Bepalen van prioriteiten en actiedomeinen
 • Uitwerking van een concreet actieplan in co-creatie

image

Vital company beleid

Optioneel

 • Uitbreiding van het basis Well-being plan naar een strategisch HR & Well-being beleid
 • Duurzame integratie in het beleid van jouw organisatie
 • Opvolging van de impact
 • Hermeting

Klantencase Tobania

Het Belgische consultancy bedrijf Tobania werkt met een heel grote en diverse groep medewerkers. Hoe meet je hun stress- en motivatiebronnen? Tobania koos voor de SENSOR-bevraging van Attentia.

image