Primaire tabs

U bent hier

SENSOR

Psychosociale risico's op het werk leiden tot stress en lichamelijke klachten bij uw werknemers. Wist u dat meer dan 50% van de Belgische werkpopulatie last heeft van stress. En dat percentage stijgt jaarlijks! Oorzaken van stress detecteren en aanpakken in uw organisatie is ook de verantwoordelijkheid van u als werkgever en een belangrijk startpunt in het kader van uw aanpak rond vitaliteit.

 

“Attentia begeleidt ons op een zeer professionele,
neutrale en objectieve wijze.”

Werner Van Der Vurst, Manager HR & Facilities, Stater

Lees de case

 

Stress kan zich situeren op niveau van de persoon, van het team en van de organisatie. Daarom hanteert Attentia een driedimensionale aanpak en bekijken we het bredere plaatje. Wat zijn oorzaken van stress? Waar halen uw medewerkers energie uit? Hoe stimuleren we die energiebronnen? Het vertrekpunt van onze aanpak van stress en stressmanagement is de SENSOR (Stress and Engagement Sources in the Organisation). Met de Sensor onderzoeken we hoe we de veerkracht en vitaliteit van uw werknemers kunnen verhogen en hoog houden.

Daarom kiest u voor een SENSOR

Attentia onderscheidt zich met SENSOR op 4 belangrijke vlakken:

 

Engagement

Engagement

Rapportage

Rapportage

Actieplan

Opmaak actieplan

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Attentia kadert de psychosociale risicoanalyse binnen het positieve interventiekader van engagementsbevordering. Onderzoek wijst uit dat dit bij uw medewerkers een positieve impact heeft op hun performantie. En daar gaan wij voor!

Naast een geschreven analyse, krijgt u de resultaten te zien in een uiterst professioneel en dynamisch dashboard, waarmee u zelf in staat bent om bijkomende analyses uit te voeren. Dit levert ongetwijfeld bijkomende interessante inzichten op.

We maken steeds een basisactieplan op dat aansluit op de actiedomeinen die uit de analyse blijken. Daarnaast bieden wij meerdere opties ter ondersteuning en ter realisatie van een geïntegreerd actieplan en strategisch Well-beingbeleid.

Doorheen het hele proces kunt u rekenen op een grote flexibiliteit van onze kant. Wil u toch nog extra vragen toevoegen aan de enquête? Heeft u een spoedig antwoord nodig op uw vragen? Wij staan steeds voor u klaar!

 

Zo gaat het in z'n werk

SENSOR is opgebouwd uit 5 fasen. Het traject kan uitgebreid worden tot 6 fasen, indien u kiest voor een geïntegreerd Well-being beleidsplan en hermeting.

 

Intake
Intake

Bevraging
Bevraging

Dataverwerking en -analyse
Dataverwerking en -analyse

Een goede voorbereiding is de basis voor een succesvol traject. De nodige methodologische en organisatorische beslissingen worden besproken. Hierbij wordt o.a. de inhoud van de vragenlijst bepaald en de wijze van afname (papier of elektronisch). Ook communicatie wordt niet uit het oog verloren. We houden uw verwachtingen en het doel dat u wenst te bereiken in het vizier.

Deze tweede fase omvat de eigenlijke bevraging. Nadien worden de gegevens verzameld. U krijgt een beeld van de stress- en de motivatiebronnen in uw organisatie, alsook van de beleving die uw medewerkers koppelen aan hun werk. Een positieve beleving vertaalt zich o.a. in engagement en plezier. Een negatieve beleving komt o.a. aan bod in de herstelnood.

Na het afsluiten van de bevraging worden de resultaten verwerkt. Er wordt nog een controle en validatie gedaan op de gegevens. Daarna worden de antwoorden statistisch geanalyseerd.

     

Rapportage
Rapportage

Basis well-being plan
Basis well-beingplan

Basis well-being plan
Geïntegreerd well-being beleidsplan en hermeting (optioneel)

De resultaten van de analyses worden samengevat in een rapport en voorgesteld. Het belangrijkste deel van de rapportering is het dynamisch dashboard in Tableau Reader®. Hiermee heeft u zelf meteen toegang tot de bevindingen en conclusies.

Naast het uitvoeren van de risicoanalyse psychosociale aspecten dient u als werkgever ook preventieve maatregelen te treffen op basis van deze analyse. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een actieplan ter bevordering van het welzijn op het werk. Op basis van de analyses bezorgt Attentia u een overzicht van de prioriteiten en aanbevelingen, met voorstellen van nuttige acties. Dit is meteen de basis voor uw Well-being plan.

Optioneel kunt u zich verder professioneel laten begeleiden bij het uitwerken van een concreet en diepgaand actieplan dat gedragen wordt door de hele organisatie. Dit kan o.a. met behulp van informatie uit een participatieve fase. Ook een hermeting kan optioneel voorzien worden, waarbij de evolutie in kaart wordt gebracht.

Voordelen SENSOR

 

Medewerker
Medewerker

Inspraak in eigen werkbeleving en een betere work-life balance.

HR & Preventieadviseur
HR & Preventieadviseur

Concrete proactieve aanpak van uitval door stress.

Organisatie
Organisatie

Bevorderen van engagement en vitaliteit wat o.a. leidt tot een beter bedrijfsimago.

Breng de stress en motivatiebronnen in kaart!

Verhoog het engagement en productiviteit van uw medewerkers.