Één performant platform

Met DOTS zijn we de missie aangegaan om een geïntegreerd platform te bouwen waarmee elke bedrijf zijn HR én Well-being activiteiten moeiteloos ondersteunt.

Geïntegreerd

DOTS is een collaboratief platform dat alle DOTS Solutions samenbrengt tot één geheel. Dankzij heel wat synergiën wordt het geheel krachtiger dan de som van de delen.

Gebruiksvriendelijk

Het DOTS Platform is toegankelijk voor al je medewerkers. Daarom is een aantrekkelijke en praktische grafische interface een topprioriteit!

Saas

Over onderhoud en hosting hoef je je geen zorgen te maken. DOTS wordt gehosted in de cloud. Zo geniet je van tweewekelijkse releases die DOTS verbeteren en nieuwe features toevoegen. Daar kan je meteen mee aan de slag!

Flexibel en transparant prijsmodel

De prijs evolueert mee met de groei van je bedrijf op basis van het aantal medewerkers. Bijkomende solutions kunnen apart geactiveerd worden binnen het bestaande DOTS platform, en dat op je eigen tempo.

Één zelf configureerbaar startpunt

Één platform, één cockpit voor al je taken, met een gepersonaliseerde toegangspoort tot de HR- en Well-being solutions van je keuze. Geen onnodige interventies noch tijdverlies dus.

Ook dit nog...

Gebruikerservaring staat centraal

We houden de vinger strak aan de pols met onze klantencommunities waar we alle noden inventariseren en nieuwe ontwikkelingen bespreken en vormgeven. Op deze manier garanderen we de beste gebruikerservaring voor elke type HR-departement, groot of klein.

Application lifecycle management

De levenscyclus van de DOTS software wordt beheerd volgens een gestructureerd proces. De verschillende omgevingen blijven perfect van elkaar gescheiden.

Privacy en dataveiligheid

Attentia waarborgt je privacy en dataveiligheid. Een eigen authenticatiesysteem zorgt ervoor dat gegevens in het systeem nauwkeurig afgeschermd worden.

Modulair en geïntegreerd

1

DOTS Essentials Cockpit

DOTS Essentials vormt de basis van ons digitaal platform voor HR en Well-being. Je krijgt er toegang tot alle DOTS oplossingen en beheert er de gebruikers, de security en de privacy van het DOTS platform. Via een ticketing portal volg je al je vragen efficiënt op.

3

DOTS Personeelsbeheer

Alle persoonlijke, bedrijfs- en salarisgegevens van je medewerkers (signaletieke gegevens) worden van hieruit beheerd. Je medewerkers kan je betrekken via de self-service functionaliteit die je instelt met of zonder goedkeuringsflow.

5

DOTS Flexible Reward

Met een individuele verlonings- en beloningspolitiek speel je in op de reële behoeften van je medewerkers en creëer je een flexibel systeem waarin ruimte is voor evolutie en sociaalfiscale loonoptimalisatie.

7

DOTS ASR

De module 'Aangifte Sociale Risico's' automatiseert het hele proces van aangiftes bij ziekte, ongeval, werkloosheid, ... Je verstuurt alle ASR-aangiftes naar de sociale zekerheid elektronisch en volgt ze ook op via deze module.

9

DOTS Reward Statement

Een dynamisch overzicht van alle componenten van het totale loonpakket van je medewerkers. Alles wat er bovenop het brutoloon wordt aangeboden wordt duidelijk zichtbaar. Compensations en benefits in één oogopslag dus.

2

DOTS Document Management

Document Management brengt alle werkgerelateerde documenten digitaal samen.  Jij genereert en beslist welke documenten je ter beschikking van je medewerkers stelt voor raadpleging of digitale ondertekening. 

4

DOTS Connected Time

Prestaties, afwezigheden, overuren, vakantietellers,... met de applicaties van de module "Connected Time" krijg je een geïntegreerd beeld op de payroll kalender van je medewerkers.

6

DOTS ePrev (Health & Safety)

Medische planning, een gedetailleerde status van je preventie-eenheden raadplegen, afspraken maken bij de arbeidsgeneesheer, je doet het zelf, snel en online zonder tussenkomst.

8

DOTS Reporting

DOTS Reporting voorziet een set kant-en-klare standaardrapporten die je inzet ter ondersteuning van je payroll-processen of voor andere operationele taken of analyses van je HR-afdeling. Je kan er ook je eigen rapporten in bouwen en visualiseren.

10

DOTS Data as a Service (DaaS)

Onze DaaS oplossing biedt je de mogelijkheid om de Attentia data te verrijken met je eigen data. Dit laat toe om een meer datagestuurde aanpak te hanteren waardoor je strategische HR-beslissingen neemt op basis van gegevensanalyse en -interpretatie.

Digitale transformatie on the go…

Anno 2024 verwacht je HR- en Well-being tools -gevoed door datagedreven inzichten- die je intuïtief en moeiteloos door de loonafsluit leiden terwijl je erop kan vertrouwen dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Sneller, beter en accurater, dat is de golf waar we op surfen.