Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Sinds 1 januari 2019 is adoptieverlof aanzienlijk uitgebreid en is het recht op pleegouderverlof voor langdurige pleegzorg in het leven geroepen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In ons nieuwsbericht van 22 juni 2018 bespraken we een versoepeling van de regels voor studentenarbeid in geval van alternerend leren.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 29 maart 2019 heeft op voorstel van minister van Digitale Agenda Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox vaststelt.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De bedragen van de voorzieningen voor vakantiegeld 2019 die in de balansen op 31 december 2018 worden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard zijn bekend.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 22 februari 2019 heeft  op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 22 februari 2019  heeft  op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk organiseert elk jaar een aantal nationale en regionale campagnes, gericht op bepaalde sectoren. Tijdens deze campagnes worden er willekeurige controles uitgevoerd op het naleven van de welzijnswetgeving. De kans is dus reëel dat u binnenkort onderworpen zal worden aan een controle.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 15 februari 2019 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de grenzen van het normale loon vaststelt voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De wet van 26 december 2013 over het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden voorziet dat elk Paritair (sub)Comité tegen 1 januari 2019  in een CAO maatregelen moet opnemen om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de inzetbaarheid te verhogen op de arbeidsmarkt.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt flitscontroles in 2019 aan.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer