Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Het koninklijk besluit over het corona-ouderschapsverlof werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het RIZIV heeft twee nieuwe getuigschriften beschikbaar gesteld die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De RVA heeft op haar website bevestigd dat de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht verlengd is tot 30 juni 2020.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Een op 6 april 2020 gepubliceerd koninklijk besluit actualiseert de mobiliteitspremie die in sommige bedrijfstakken,  waar de werkplaats niet vast is, wordt uitgekeerd. Deze premie verhoogt vanaf 1 mei 2020 naar 0,1579 euro / km.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Omwille van de coronacrisis heeft de regering een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. 

 

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Naar aanleiding van de wereldwijde coronacrisis heeft onze overheid enkele belangrijke beslissingen genomen inzake de tijdelijke werkloosheid. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Naast de gewone controles, aangekondigd en onaangekondigd, houden de sociale inspectiediensten ook flitsacties. Tijdens deze flitsacties kiezen ze willekeurig een aantal bedrijven uit bepaalde sectoren voor een controle op het naleven van de sociale wetgeving. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Eerder dit jaar publiceerde de RVA een nieuw infoblad voor de werkgever over de ‘Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking of tijdskrediet’.

De RVA heeft nu een aantal standpunten gewijzigd en publiceerde in december een aangepaste versie van dit infoblad

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vlaanderen wil een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar doelgroepenbeleid, meer bepaald in de doelgroepvermindering voor oudere werknemers en voor middengeschoolde jongeren.

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op 14 november 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd met betrekking tot de activeringsbijdrage en de programmawet van 25 december 2017 die deze bijdrage invoerde.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer