Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Er werd reeds via koninklijk besluit beslist dat in de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 de coronawerkloosheid gelijkgesteld wordt met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. Er was lange tijd onduidelijkheid of deze gelijkstelling ook na 30 juni 2020 zou verlengd worden.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het Ministerieel Besluit die de toepassing van de tijdelijke werkloosheid corona overmacht mogelijk maakt tot 31 december 2020 in sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden, is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 september 2020.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op 17 augustus 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd, die de regelgeving van de consumptiecheque op een aantal punten wijzigt.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De RVA heeft in de FAQ – Tijdelijke werkloosheid Corona het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid in geval van quarantaine na terugkeer uit een rode zone verduidelijkt.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vanaf 1 september 2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31 december 2020.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Voor de aanvraag van de tijdelijke corona-maatregelen (tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet en Corona-landingsbanen) moet een modelformulier ingevuld worden, om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.  

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vanaf 1 september 2020 kan de werknemer die als mantelzorger is erkend, dit nieuwe thematisch verlof bij zijn werkgever aanvragen en bij de RVA de uitkering aanvragen waarop hij recht heeft. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vanaf 1 september 2020 is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona enkel nog mogelijk voor de uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De Regering heeft een tijdelijk afwijkende regeling vastgelegd inzake tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor ondernemingen die vanaf 1 september 2020 geen beroep meer kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In een koninklijk besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2020, heeft de Regering een aantal nieuwe maatregelen genomen om de gevolgen van de corona-crisis op het vlak van de tewerkstelling te beperken voor ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer