Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft op zijn website flitscontroles aangekondigd in de Elektrotechnische- en bouwsector voor mei 2021.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In de strijd tegen het coronavirus werden de maatregelen voor de werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gewijzigd en verlengd tot en met 30.06.2021. Die maatregelen zijn van toepassing op de gedeeltelijke en volledige onderbrekingen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op maandag 29 maart 2021 plannen de werknemersorganisaties ACV en ABVV staking in kader van de interprofessionele onderhandelingen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 26 februari 2021 heeft op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het kernkabinet heeft op 12 februari 2021 beslist het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarnaast werden ook bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd. De steun moet bedrijven, werknemers en kwetsbare personen beter beschermen en door de crisis te loodsen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn er twee nieuwe maatregelen van toepassing op de werknemers in gewone loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verloven, zowel op de volledige schorsingen als op de prestatieverminderingen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In de privésector hadden de werknemers van 55 tot en met 59 jaar in 2019 en 2020 de mogelijkheid om een tijdskrediet landingsbaan te verkrijgen tot aan hun pensioen, met uitkeringen van de RVA.

 

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De Ministerraad is principieel akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit om het systeem van de bijdragevermindering eerste aanwervingen zoals nu toegepast, verder te zetten.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De werknemer die betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof geniet, heeft recht op de betaling van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald. Het loon dat in aanmerking wordt genomen is echter begrensd tot een zeker bedrag.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten, besliste de federale regering om een compensatie toe te kennen aan toeleveranciers van ondernemingen die verplicht moeten sluiten. Zij kunnen de compensatie vanaf heden aanvragen via een onlinetoepassing van de RSZ. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer