Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Wanneer een vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt aan de werknemer voor privégebruik, betreft dit een voordeel van alle aard voor de werknemer. Naar aanleiding van recente rechtspraak heeft de wetgever de factor voor de berekening van het voordeel gewijzigd.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vlaanderen voert vanaf 1 september 2018 een hervorming door van de verschillende stelsels van werkplekleren.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Volgens artikel quinquies van de wet van  3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is het verboden om werkzaamheden die tot het takenpakket van een personeelslid behoren dat tijdelijk werkloos is om economische redenen, uit te besteden. Dit om ervoor te zorgen dat werkgevers vaste werknemers met economische werkloosheid zouden sturen om hen dan te vervangen door onderaannemers.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Tijdens een super ministerraad besliste de federale regering over 28 sociale maatregelen waarbij jobcreatie centraal wordt gesteld om de werkloosheid terug te dringen en om een goede sociale bescherming te garanderen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De wet die het onbelast bijverdienen invoert werd op 26 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het koninklijk besluit van 3 juli 2018 (BS van 6 juli 2018) verhoogt met ingang van 1 januari 2017 de maximumbedragen waarvoor de geschenken/geschenkcheques toegekend kunnen worden met vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Formulieren ivm opstarten van een zelfstandige activiteit, aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, verandering van sociaal verzekeringsfonds, vrijstellingen op sociale bijdragen, kinderbijslag, stopzetten van de zelfstandige activiteit, ...

Nederlands

Formulieren ivm aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, verandering van sociaal verzekeringsfonds, vrijstellingen op sociale bijdragen, kinderbijslag, stopzetten van de zelfstandige activiteit, ...

Nederlands

Wanneer is iemand zelfstandig in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep combineert u uw zelfstandige activiteit met een andere activiteit. Omdat uw sociale zekerheid geregeld is door uw hoofdberoep, betaalt u minder sociale bijdragen dan als zelfstandige in hoofdberoep.

Nederlands

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer