Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Wanneer de onderneming gesloten is ingevolge jaarlijkse vakantie, kunnen de werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben om de volledige periode van sluiting te overbruggen, een uitkering ontvangen van de RVA indien zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De federale regering bekrachtigde op 15 juni 2021 via elektronische weg in de ministerraad de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel dat in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2021-2022 aan de leden van de G10 werd voorgelegd.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Wel kunnen er terugkeermomenten ingepland worden, mits naleving van een aantal voorwaarden. Voor de maanden april, mei en juni was een registratie verplicht per vestigingseenheid van het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30.09.2021. De RVA heeft deze verlenging nu ook bevestigd op diens website.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het ministerieel besluit van 4 juni 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19-coronavirus is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2021 en treedt in werking op 9 juni 2021.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op 7 mei 2021 is een koninklijk besluit verschenen in het Belgische staatsblad die de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid overmacht corona verlengd tot 30 juni 2021.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vanaf 15 mei 2021 kunt u de telewerkaangifte voor uw onderneming invoeren op het portaal van de sociale zekerheid.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op 7 mei 2021 hebben de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een verklaring opgesteld inzake terugkeermomenten van telewerkers. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Vergeet niet om het telewerk van uw werknemers voor de maand mei aan te geven:  U hebt daarvoor tot en met 6 mei de tijd.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer