Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Op 23 november 2023 werd de wet houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De aanhoudende regenval van de voorbije weken heeft in bepaalde gebieden voor aanzienlijke wateroverlast gezorgd. Hierdoor is het voor sommige werkgevers onmogelijk om hun werknemers tewerk te stellen. De RVA bevestigt dat in dat geval volgende principes van toepassing zijn .

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 17 november 2023 heeft  op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de fietskilometervergoeding verhoogt.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Door de overschrijding van de spilindex, bedraagt  vanaf 1 november 2023 het minimumbedrag van het flexi-uurloon 11,19 euro en het flexi-vakantiegeld 0,86 euro per uur (totaal dus 12,05 euro).

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in oktober 2023, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op 31 oktober 2023 is in het Belgisch staatsblad een wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken verschenen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 27 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een aanpassing van de loongrens van de “zeerlagelonencomponent” van de RSZ-bijdragevermindering.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de versterking van de werkbonus voor werknemers met lage lonen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 27 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat diverse maatregelen omtrent seizoensarbeid uitvoert.

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 27 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de doelgroepvermindering voor de eerste werknemers.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer