Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

De ministerraad van 23 september 2022 heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de RSZ toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023, zonder toepassing van sancties.

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De energiecrisis brengt heel  bedrijven in een bijzonder moeilijke situatie. Om de impact van de energiecrisis te verlichten, heeft de federale regering bijkomende steun beslist die de energierekeningen de komende maanden mee moet helpen dragen. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In juli 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.
 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 1 juli 2022 heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende het hervormen van de arbeidsmarkt in het kader van het herstart- en transitieplan.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 13 mei 2022 heeft op voorstel van de minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de responsabilisering van de werknemers en de werkgevers inzake de “terug-naar-werk-trajecten”. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 6 mei 2022 heeft op voorstel van minister van Arbeid Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie gedeeltelijk omzet.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Uit de indexcijfers bekend gemaakt door de FOD Economie op 28 april 2022 blijkt dat de afgevlakte gezondheidsindex van april 2022 opnieuw de spilindex heeft overschreden.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het volledig overzicht 202204_indexaties_april_2022_vo.pdf [PDF, 287.17 KB]van de indexaties of CAO-loonsverhogingen voor april  2022 , gerangschikt per paritair comité.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 01 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.  

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De RSZ heeft in haar administratieve instructies meer toelichting gegeven over de verplichte aangifte met betrekking tot telewerk. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer