Primaire tabs

Is je rijgeschiktheidsattest in orde?

Het K.B. van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs stelt dat elke chauffeur rijgeschikt dient te zijn. Als chauffeur mag u bijgevolg geen lichamelijke of geestelijke aandoening of afwijking hebben die uw functionele mogelijkheden zodanig beperken dat ze een gevaar vormen voor het veilig besturen van een motorvoertuig.

 

Werkt u als zelfstandige chauffeur?

Bent u in orde met uw rijgeschiktheidsattest?

 

Rijgeschiktheidsattest: voor wie?

Zelfstandige chauffeurs uit onderstaande categorieën zijn wettelijk verplicht een rijgeschiktheidsattest te kunnen voorleggen:

 • Vervoer van materieel: Houders van een rijbewijs C (C, C+E, C1, C1+E) zoals bijvoorbeeld de bestuurder van een vrachtwagen
 • Vervoer van personen: Houders van een rijbewijs D (D, D+E, D1, D1+E) zoals bijvoorbeeld een bestuurder van een autobus
 • Bezoldigd vervoer van personen (rijbewijs A, B, B+E) met een van volgende functies:
  • Taxichauffeur
  • Chauffeur in verhuurdienst
  • Ambulancechauffeur
  • Instructeur van rijschool
  • Bezoldigd leerlingenvervoer

Wat moet ik doen om in orde te zijn?

Als zelfstandige chauffeur staat u zelf in voor dit onderzoek via een arts of externe dienst voor preventie en bescherming.

Die zal bepalen of u als bestuurder rijgeschikt bent en u een rijgeschiktheidsattest afleveren, al dan niet onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Het attest is vijf jaar geldig, maar kan eveneens worden afgegeven voor een kortere geldigheidsduur conform de minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid.

Uw rijgeschiktheidsattest verlengen of aanvragen?

Maak nu een afspraak