Wat zijn psychosociale risico's?

In elke organisatie zijn er kleine of grote risico’s die het mentaal welzijn van je medewerkers beïnvloeden. De oorzaken ervan situeren zich binnen vijf domeinen op de werkvloer: arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of interpersoonlijke relaties.

 

Concrete voorbeelden? Denk aan een gebrek aan ondersteuning van je leidinggevende, een gebrek aan leermogelijkheden, een te complexe rol of ongewenst gedrag op het werk.  Als onze draagkracht en onze draaglast niet langer in balans zijn, zal onze werkbeleving negatief beïnvloed worden en stress veroorzaken. Op welke manier dan ook.

Het belang van preventie bij psychosociale risico's

Een te grote of aanhoudende blootstelling aan psychosociale risico's heeft een sterke invloed op de psychische en lichamelijke gezondheid van je medewerkers. Denk aan:

 

  • Slaapproblemen
  • Hoge bloeddruk
  • Maagpijn en spijsverteringsstoornissen
  • Verlies van motivatie en concentratie
  • Verminderde betrokkenheid
  • Depressie, angsten en zelfmoordgedachten

 

Daarnaast heeft blootstelling aan psychosociale risico's ook impact op het team en de organisatie. Zowel de teamdynamiek als de samenwerking kunnen hierdoor aangetast worden.

Hoe bouw je een gezond werkklimaat?

Feeling good works great.
 

Gelukkige medewerkers zijn de drijvende kracht achter succesvolle organisaties. Het is belangrijk dat medewerkers een fysieke en mentale veilige werkomgeving ervaren. "Safety and being healthy doesn’t happen by accident."  Een succesvolle organisatie zorgt daarvoor, zodat medewerkers zich goed en veilig voelen op het werk.

Werken aan psychosociaal welzijn doe je door

•    Een positieve en respectvolle werksfeer te creëren
•    Psychosociale risico’s te identificeren aan de hand van een welzijnsbevraging/risicoanalyse psychosociale aspecten
•    Een vertrouwenspersoon en een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen 
•    Te informeren en te sensibiliseren en hulpbronnen en procedures te voorzien voor medewerkers die risico’s ervaren
•    In te zetten op stressmanagement en stress en burn-outpreventie
•    Een alcohol- en middelenbeleid uit te werken op maat van je organisatie
•    …

Stel een vertrouwenspersoon aan

Door een vertrouwenspersoon aan te stellen zet je grote stappen waarmee je tegemoet komt aan je verplichting als werkgever om een beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Sinds begin december 2023 is dit trouwens een wettelijke verplichting.

 

Door een vertrouwenspersoon aan te stellen, bied je je medewerkers een veilige plek en een luisterend oor voor alle zaken die hun psychisch welzijn kunnen ondermijnen. Een onafhankelijke professional die discreet handelt en aan geheimhoudingsplicht gebonden is, die een dialoog creëert als dat aan de orde is en oplossingsgericht meedenkt.

 

Vragen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon? Wie kan vertrouwenspersoon worden? Gelden er regels rond belangenconficten? Moet er opleiding voorzien worden? Je leest er uitgebreid over in onze blog.

Attentia staat klaar om je te adviseren en als partner te ondersteunen. Ook beleidsmatig helpen we je graag om je strategie vorm te geven.

Supervisies of bijscholing voor vertrouwenspersonen

Ervaringen delen met vertrouwenspersonen uit andere bedrijven, je expertise en kennis een boost geven en tegelijkertijd aan de wettelijke verplichte jaarlijkse supervisies voldoen? 

Waar helpt Attentia voor het psychosociaal welzijn van je organisatie?

We onderzoeken de risicofactoren voor psychosociaal welzijn en stellen preventiemaatregelen voor, op vlak van de organisatie, de groep en het individu. We onderscheiden preventiemaatregelen op drie niveau's, toegepast op de diverse psychosociale thema's, reactief en proactief. 

1

Primair

Om psychosociale risico's te vermijden

2

Secundair

Om schade door psychosociale risico's te voorkomen.

3

Tertiair

Om schade of verdere ongunstige gevolgen te beperken.

Een aangepaste aanpak voor elk thema.

 

Of het nu gaat om fysieke of mentale risico's of klachten, we benaderen alle mogelijke thema's op een holistische manier.

 

  • Reactief: Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, conflicten, stress en burn-out, middelgebruik, traumatische gebeurtenissen op het werk, re-integratie …
  • Proactief: Samenwerking, veerkracht, work-life balans, deconnectie, opleidingen stressmanagement ...

Werkbaarheidscheques inzetten voor je risicoanalyse

Subsidies voor je risicoanalyse psychosociale aspecten? Je vraagt ze aan bij het Departement Werk en Sociale Economie. 

Globaal preventieplan

De overheid legt jou als werkgever verschillende verplichtingen op het vlak van psychosociale bescherming op. Om de aspecten van psychosociale belasting te integreren in je Globaal preventieplan en in je jaaractieplan kan onze dienst psychosociaal welzijn je helpen.

image