mei 2017

 • 02mei
  17

  Workshop verzuimgesprekken

  Ziekteverzuim heeft een enorme impact op de werking van uw organisatie. Er is niet alleen de kost van de afwezige en de niet-gepresteerde uren; collega’s moeten taken overnemen, er moet vervanging gezocht worden, er is extra opvolging nodig,… Daarnaast geeft het ook een indicatie van de betrokkenheid en motivatie van uw werknemers.

  vitaliteit, Preventie en bescherming
 • 02mei
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming | Volzet
 • 04mei
  17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept (ism Kluwer)

  Tijdens deze workshop ontdekt u hoe ongewenst gedrag tot stand komt en evolueert. Dankzij het inzicht in deze dynamiek ontdekt u welke impact u als vertrouwenspersoon uitoefent op de betrokken partijen. Daarnaast komt u te weten welke methodieken er bestaan om efficiënt én met resultaat te reageren op een incident.

  Preventie en bescherming
 • 05mei
  17

  Workshop berekening vakantiegeld

  Leer de basisbegrippen over vakantiegeld, het berekenen van vakantiedagen en afrekeningen in- en uit dienst. Na deze opleiding kunt u zelf eenvoudige berekeningen maken en vragen van werknemers rond vakantierechten en vakantiegeld beantwoorden.

  Tewerkstelling, verloning | Slechts 1 plaats meer
 • 09mei
  17

  Basisopleiding Sociaal Recht

  Een diepgaande kennis van de sociale wetgeving is een must voor elke payroll- of HR-medewerker. Het is echter een complex domein dat voortdurend evolueert. Wij geven u in 5 dagen een grondig en volledig overzicht.

  Tewerkstelling | Meerdaagse opleiding
 • 11mei
  17

  Legal update: drie actuele aandachtspunten voor ondernemers en cijferberoepers

  Tijdens dit seminarie wordt een update gegeven van thema’s waarmee ondernemers en cijferberoepers dezer dagen vaak geconfronteerd worden.

  Tewerkstelling | Gratis infosessie
 • 12mei
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming
 • 12mei
  17

  Voedingshygiëne

  Vanaf 1 januari 2016 vervalt het verplicht gezondheidstoezicht voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren of –stoffen. Daar tegenover staat dat de werkgever een adequate opleiding moet voorzien over de regels en procedures in verband met voedingshygiëne en voedingshygiëne.

  Preventie en bescherming
 • 15mei
  17

  Strategisch loonbeleid in de praktijk

  Een loonbeleid is niet zomaar een afspraak tussen werknemer en werkgever. Het is een complex proces met een grote impact  op erkenning, engagement en communicatie.  Een strategisch loonbeleid laat toe om beslissingen rond verloning te koppelen aan de strategie en de werking van uw organisatie.

  verloning
 • 19mei
  17

  Versterk het veiligheidsgedrag in uw onderneming

  Systemen en processen werken maar als ze door mensen worden gedragen en er betrokkenheid ontstaat. Het is de enige weg om restrisico’s verder te reduceren. De ISO normering sluit hier meer en meer op aan, en legt hierbij de focus op werknemersparticipatie, leiderschap en betrokkenheid management.

  Preventie en bescherming
 • 22mei
  17

  Heftruck (in samenwerking met Logis)

  Voor het gebruik van een heftruck is het van belang dat u bekend bent met de functies en werking. Veilig rijden met de heftruck vermindert het aantal arbeidsongevallen en leidt tot minder schadegevallen.

  Preventie en bescherming
 • 22mei
  17

  Evacuation Steward

  Als Evacuation Steward bent u samen met de eerste interventieploeg verantwoordelijk voor het doeltreffend evacueren en verzamelen van iedereen.

  Preventie en bescherming
 • 22mei
  17

  Eindeloopbaan: van tijdskrediet tot vervroegd pensioen

  In deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van de wettelijke stelsels die het einde van de loopbaan omkaderen zoals landingsbanen, stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag en vervroegd pensioen.

  Tewerkstelling
 • 23mei
  17

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Preventie en bescherming | Volzet | Meerdaagse opleiding
 • 23mei
  17

  Een stressbeleid opzetten: workshop

  Tijdens deze workshop ontdekt u hoe u een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van uw werknemers, opzet in uw organisatie. U ontdekt best practices en tools die u gemakkelijk naar uw eigen organisatie vertaalt. U brengt uw eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keert u terug naar uw werkplek met concrete oplossingen voor uw uitdagingen.

  vitaliteit, Preventie en bescherming
 • 29mei
  17

  eVolution - Module HR Reporting

  Opvragen van standaardrapporten en aanmaken van eenvoudige rapporten via Business Objects.

  verloning
 • 30mei
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming
 • 30mei
  17

  Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

  Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

  Preventie en bescherming

juni 2017

 • 01jun
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming | Volzet
 • 02jun
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming
 • 08jun
  17

  eVolution Suite - Het payrollproces (HRM en Time) (2-daagse opleiding)

  De volledige cirkel van indienst, dagelijks beheer tot uitdienst komt aan bod: basisvorming i.v.m. signaletiekbeheer. Van Dimona-aangifte, nieuwe werknemer komt in dienst tot aanpassen van de signaletiekgegevens zoals adres, functie, kostenplaats, uurroosters en cycli aanmaken, berekenen van maaltijdcheques en voorschotten, correcties aanbrengen in kalender.

  verloning | Slechts 5 plaatsen meer | Meerdaagse opleiding
 • 09jun
  17

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Preventie en bescherming | Meerdaagse opleiding
 • 09jun
  17

  Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim + bespreking van cases (ism Kluwer)

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

  Preventie en bescherming
 • 12jun
  17

  Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Tewerkstelling, verloning | Slechts 4 plaatsen meer | Meerdaagse opleiding
 • 12jun
  17

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk (ism Kluwer)

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

  Preventie en bescherming

Pagina's

Feeling good works great