januari 2017

 • 24jan
  17

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Preventie en bescherming | Slechts 3 plaatsen meer | Meerdaagse opleiding
 • 27jan
  17

  Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

  Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

  Preventie en bescherming
 • 31jan
  17

  Evacuation Steward

  Als Evacuation Steward bent u samen met de eerste interventieploeg verantwoordelijk voor het doeltreffend evacueren en verzamelen van iedereen.

  Preventie en bescherming
 • 31jan
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener (halve dag opleiding)

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen. (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming

februari 2017

 • 07feb
  17

  eVolution - Module HR Reporting

  Opvragen van standaardrapporten en aanmaken van eenvoudige rapporten via Business Objects.

  verloning | Slechts 3 plaatsen meer
 • 07feb
  17

  Vertrouwenspersoon: basisopleiding (5 dagen) (in samenwerking met Kluwer)

  Als vertrouwenspersoon op het werk bent u vooral praktisch bezig: luisteren, adviseren, bemiddelen, ... Maar dat doet u beter niet uit de losse pols! Beheers de theorie, en pas ze meteen toe in praktijkoefeningen. Dan weet u zeker dat u volgens het wettelijke stappenplan handelt, de klachtenprocedure tot in de puntjes kent en met onderbouwde modeldocumenten werkt.

  Preventie en bescherming | Meerdaagse opleiding
 • 07feb
  17

  Omgaan met schokkende gebeurtenissen

  Wanneer werknemers geconfronteerd worden met schokkende gebeurtenissen (aanslag, zwaar arbeidsongeval, dood van een collega ...) is het belangrijk dat werknemers goed opgevangen worden. Als organisatie kunt u daar ondersteuning in bieden, door enerzijds na te denken over welk beleid u wilt voeren en anderzijds door na te gaan hoe u de opvang van medewerkers gaat verzorgen.

  Preventie en bescherming
 • 09feb
  17

  Basisopleiding preventieadviseur - niveau 3 (meerdaagse opleiding)

  Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan dit de werkgever zelf zijn. In deze herwerkte 6-daagse opleiding geven we u een basiskennis van de wetgeving en een overzicht van een aantal technische aspecten over veiligheid en welzijn op het werk.

  Preventie en bescherming | Meerdaagse opleiding
 • 10feb
  17

  Educatief verlof

  In het kader van de zesde staatshervorming werd ook het systeem van betaald educatief verlof geregionaliseerd. Wat is de impact hiervan voor werkgever en werknemer? En welke wijzigingen brengt dit met zich mee, op vlak van terugbetaling, indieningstermijn,...

  Tewerkstelling
 • 13feb
  17

  Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Tewerkstelling, verloning | Volzet | Meerdaagse opleiding
 • 13feb
  17

  Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Tewerkstelling, verloning | Meerdaagse opleiding
 • 14feb
  17

  Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Tewerkstelling, verloning | Slechts 5 plaatsen meer | Meerdaagse opleiding
 • 16feb
  17

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Preventie en bescherming | Volzet | Meerdaagse opleiding
 • 20feb
  17

  eVolution Suite - Het payrollproces (HRM en Time) (2-daagse opleiding)

  De volledige cirkel van indienst, dagelijks beheer tot uitdienst komt aan bod: basisvorming i.v.m. signaletiekbeheer. Van Dimona-aangifte, nieuwe werknemer komt in dienst tot aanpassen van de signaletiekgegevens zoals adres, functie, kostenplaats, uurroosters en cycli aanmaken, berekenen van maaltijdcheques en voorschotten, correcties aanbrengen in kalender.

  verloning | Slechts 5 plaatsen meer | Meerdaagse opleiding
 • 23feb
  17

  eVolution - Module Financial Reporting - Cost

  Grondige kennismaking met de applicatie cost : configureren van de afwezigheidsstatistieken en boekhoudlijsten (incl provisies) en het onderhouden van deze configuratie.

  verloning
 • 23feb
  17

  EHBO - Bijscholing hulpverlener (halve dag opleiding)

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen. (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Preventie en bescherming | Volzet
 • 24feb
  17

  Loonoptimalisatie: hoe uw medewerkers fiscaalvriendelijk verlonen?

  'If you pay peanuts, you get monkeys'. Een motiverend en beheersbaar loonbeleid is essentieel voor een gezonde onderneming. We overlopen de verschillende alternatieve verloningsvormen om tot een zo lucratief mogelijk resultaat te komen voor werkgever én werknemer.

  verloning

maart 2017

 • 07mrt
  17

  Beeldschermwerk: in topvorm achter uw bureau

  Langdurig zitten en beeldschermwerk leidt bij veel kantoorwerkers tot oogvermoeidheid, fysieke klachten en mentale belasting. In deze praktische opleiding maken we u bewust van de risico’s en leert u methodes om klachten te voorkomen.

  Preventie en bescherming
 • 09mrt
  17

  Internationale tewerkstelling

  Vandaag kunnen we de internationalisering van de bedrijfswereld niet langer negeren. U stelt een aantal niet-Belgen te werk? Bepaalde medewerkers in dienst van uw Belgische onderneming worden voor projecten uitgezonden naar andere (Europese en niet-Europese landen)? Allemaal specifieke situaties waar rekening dient te houden met de wetgeving. 

  Tewerkstelling
 • 09mrt
  17

  Uittekenen van een verzuim- en re-integratiebeleid

  Het ziekteverzuim in de Belgische ondernemingen stijgt elk jaar en brengt heel wat directe en indirecte kosten met zich mee.  Om u te helpen uw weg te vinden in dit kluwen, stelt Attentia voor om samen met u aan de slag te gaan om een verzuim- en re-integratiebeleid op maat van uw bedrijf uit te tekenen. U krijgt van ons een intensieve begeleiding en wij loodsen u doorheen de theorie en eindigen met een stevig plan op maat van uw onderneming.

  vitaliteit, Preventie en bescherming | Meerdaagse opleiding
 • 14mrt
  17

  Doelgroepverminderingen: impact van de regionalisering

  Op 1 juli 2016 werd de hervorming van het doelgroepenbeleid ingezet, dit heeft oa gevolgen op de RSZ-doelgroepenverminderingen die u kan genieten. Wij geven u op 2u u een duidelijk overzicht van de wijzigingen aan de doelgroepverminderingen. Zo kunt u de impact van de regionalisering inschatten op uw loonkost.

  Tewerkstelling
 • 16mrt
  17

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Preventie en bescherming | Meerdaagse opleiding
 • 16mrt
  17

  Basis - VCA : Opleiding en examen (ism Vinçotte)

  VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers/contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toesten en te certificeren.

  Preventie en bescherming
 • 16mrt
  17

  Basisopleiding preventieadviseur - niveau 3 (meerdaagse opleiding)

  Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan dit de werkgever zelf zijn. In deze herwerkte 6-daagse opleiding geven we u een basiskennis van de wetgeving en een overzicht van een aantal technische aspecten over veiligheid en welzijn op het werk.

  Preventie en bescherming | Meerdaagse opleiding
 • 20mrt
  17

  eVolution Suite - Het payrollproces (HRM en Time) (2-daagse opleiding)

  De volledige cirkel van indienst, dagelijks beheer tot uitdienst komt aan bod: basisvorming i.v.m. signaletiekbeheer. Van Dimona-aangifte, nieuwe werknemer komt in dienst tot aanpassen van de signaletiekgegevens zoals adres, functie, kostenplaats, uurroosters en cycli aanmaken, berekenen van maaltijdcheques en voorschotten, correcties aanbrengen in kalender.

  verloning | Meerdaagse opleiding

Pagina's