Primaire tabs

U bent hier

Werkgeverskost

Inleiding

De loonkost die u als werkgever betaalt, bestaat niet alleen uit het brutoloon van de werknemer. Bovenop het brutoloon betaalt u o.a. ook sociale zekerheidsbijdragen. Om de totale loonkost te drukken kan u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor verschillende verminderingen of subsidies. De voorbije jaren zagen we een aantal wijzigingen zoals de taxshift, de regionalisering van het doelgroepenbeleid, … die ook een impact hebben op uw werkgeverskost.

 

Doelstelling

Tijdens deze opleiding geven we u een overzicht van de loonkostelementen. Hoeveel patronale bijdragen betaalt u?

Daarna zetten we de verschillende verminderingen en subsidies op een rijtje. Dit zijn:

 • RSZ-bijdrageverminderingen: structurele vermindering, regionale doelgroepverminderingen zoals jonge werknemers, oudere werknemers, ...
 • Fiscale subsidies: vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing zoals de BV-subsidie voor overuren, ploeg- en nachtarbeid, wetenschappelijk onderzoek…

In laatste instantie nemen we enkele specifieke maatregelen onder de loep zoals:

 • Premies en tegemoetkoming voor werknemers met een handicap
 • Instapstages, individuele beroepsopleiding in de onderneming

 

Programma

Patronale RSZ-bijdragen

RSZ-verminderingen

 • Structurele vermindering
 • Regionale doelgroepverminderingen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

 • Overuren
 • Ploeg-, nacht- en volcontinuarbeid
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • IPA korting
 • Investeren in een steunzone

Varia

 • Premies en tegemoetkoming voor werknemers met een handicap
 • Instapstages, individuele beroepsopleiding in de onderneming
 • Andere

 

Doelgroep

Personeelsverantwoordelijken en medewerkers van de personeelsdienst.

 

Lesgever(s)

Attentia Legal Partners

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 622 per deelnemer, excl. btw.

Annulering tot 7 kalenderdagen vóór de infosessie is gratis. Nadien wordt het volledige bedrag aangerekend. Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega.

Krijg tot 40% subsidies voor deze opleiding met de KMO-portefeuille (: DV.O213465).

Interesse?
Er zijn voorlopig geen opleidingen gepland.
U kunt contact opnemen met academy@attentia.be, zij houden u op de hoogte van zodra nieuwe data bekend is.

Bekijk meer opleidingen over: Tewerkstelling, loonlasten , subsidies