Primaire tabs

U bent hier

Vertrouwenspersoon: basisopleiding (5 dagen) (in samenwerking met NCOI Learning)

Na de aangekondigde versoepelingen van de Veiligheidsraad, starten we vanaf juni terug met de klassikale opleidingen. Het is onze absolute prioriteit om de veiligheid van de deelnemers en de lesgever te garanderen, daarom zijn we genoodzaakt om aanvullende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te nemen. Wij hebben deze maatregelen gebundeld in een handig draaiboek, zodat we in de beste omstandigheden onze opleidingen kunnen organiseren. 

Bovendien heeft Attentia Academy een interessant aanbod aan online opleidingen voor u klaar! Zo hoeft u zich niet te verplaatsen.

Interesse in een online basisopleiding vertrouwenspersoon voor uw medewerkers? Contacteer ons via academy@attentia.be

 

Goede praktijken voor de vertrouwenspersoon bij psychosociale risico's op het werk

Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk, … Als vertrouwenspersoon moet u actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want u krijgt vaak botsende versies van hetzelfde verhaal voorgeschoteld. Wetten en procedures bieden u dan een houvast. Daarnaast leert u vaardigheden om uw functie van vertrouwenspersoon met vertrouwen uit te voeren.

 

Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: theoretische houvast

Tijdens deze opleiding zet u uw tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond staat u stukken steviger in uw schoenen. Want u leert de regels concreet toepassen in de praktijk.

Het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure, modeldocumenten, … U kent die door en door, en oefent uw rol daarom zelfverzekerd uit. Bovendien wakkert dat het vertrouwen aan van uw medewerkers – de basisvoorwaarde om naar een vertrouwenspersoon te stappen.

 

Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: levensechte situaties

Hoe deze cursus de theorie bevattelijk maakt? Met verschillende voorbeelden en casestudy’s. U legt bovendien de situaties voor waarmee u zelf worstelt. En wisselt ervaringen uit met de andere vertrouwenspersonen in de opleiding. Zo krijgt u concrete handvatten om psychosociale risico's op het werk tegen te gaan. En om een collega te helpen om zijn grenzen aan te geven en zo een burn-out te vermijden.

Volgde u al een opleiding tot vertrouwenspersoon? U kunt u bijscholen via onze supervisies voor de vertrouwenspersoon (www.attentia.be/supervisie vertrouwenspersoon).

 

Programma

A. Wettelijk kader: de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon

 • Het welzijnsbeleid binnen de onderneming
 • De preventie van psychosociale risico’s op het werk
 • Het Belgisch gerechtelijk systeem
 • De aansprakelijkheid van de personen die betrokken zijn bij het preventiebeleid en de gevolgen van de schade die voortvloeit uit psychosociale risico’s op het werk
 • De vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling
 • De wetgeving met betrekking tot de strijd tegen discriminatie
 • Deontologie: beroepsgeheim, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid

B. De psychosociale risico’s op het werk

 • De individuele en collectieve risicofactoren en hulpbronnen
 • De schade van PSR (individueel, groep, organisatie)
 • Soorten conflicten, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, de zondebok, wanbeleid
 • De risicoanalyse: methodes

C. Psychosociale interventie: gesprekstechnieken

 • Het onthaalgesprek in de praktijk
 • Communicatietechnieken: het proces, actief luisteren, assertiviteit, verbaal en non-verbale communicatie
 • Feedback geven, kaderen en advies verlenen

D. Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

 • Technieken voor psychosociale interventie (individueel, op groepsniveau en op organisatieniveau)
 • Interventie bij een derde
 • Verzoening
 • Bemiddeling (doelstellingen en procedure)

 

Na het volgen van de opleiding krijgt u een attest van deelname. Om dit attest te bekomen dient u elke dag van het opleidingstraject waarvoor u zich heeft ingeschreven aanwezig te zijn.

 

Trainers en docenten

Attentia

 

Doelgroep

Vertrouwenspersonen die nog geen vorming gevolgd hebben of een opfrissing wensen.

Vertrouwenspersonen die al een opleiding kregen volgens de wet van 2002 en nu hun kennis en vaardigheden grondig up-to-date willen brengen met de huidige wetgeving.

 

Resultaten

Na deze opleiding:

 • beschikt u over de nodige bekwaamheden en kennis volgens de meest recente wetgeving met betrekking tot de vertrouwenspersoon.
 • hebt u alle vaardigheden in handen om uw functie als vertrouwenspersoon op een adequate manier uit te oefenen.

 

Pluspunten

 • Zeer praktische opleiding
 • Talrijke voorbeelden en gevalstudies
 • Voldoende ruimte voor vragen
 • Uitwisseling van praktijkervaringen
 • U krijgt handige sjabloondocumenten

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

In-house opleiding: 

Prijs

€ 1 512 per deelnemer, excl. btw (U ontvangt een factuur van Kluwer)

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend. 
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.

 Attentia Academy behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

Inschrijven

04 maart 2021 (9u00 - 17u00)
11 maart 2021 (9u00 - 17u00)
18 maart 2021 (9u00 - 17u00)
25 maart 2021 (9u00 - 17u00)
Antwerpen
01 april 2021 (9u00 - 17u00)
Antwerpen
Schrijf je in
04 mei 2021 (9u00 - 17u00)
Aalst
11 mei 2021 (9u00 - 17u00)
Aalst
18 mei 2021 (9u00 - 17u00)
Aalst
25 mei 2021 (9u00 - 17u00)
Aalst
01 juni 2021 (9u00 - 17u00)
Aalst
Schrijf je in
26 augustus 2021 (9u00 - 17u00)
Brussel (Neder-over-Heembeek)
27 augustus 2021 (9u00 - 17u00)
Brussel (Neder-over-Heembeek)
31 augustus 2021 (9u00 - 17u30)
Brussel (Neder-over-Heembeek)
02 september 2021 (9u00 - 17u00)
Brussel (Neder-over-Heembeek)
07 september 2021 (9u00 - 17u00)
Brussel (Neder-over-Heembeek)
Schrijf je in
21 september 2021 (9u00 - 17u00)
Elewijt
28 september 2021 (9u00 - 17u00)
Elewijt
05 oktober 2021 (9u00 - 17u00)
Elewijt
12 oktober 2021 (9u00 - 17u00)
Elewijt
19 oktober 2021 (9u00 - 17u00)
Elewijt
Schrijf je in
17 november 2021 (9u00 - 17u00)
24 november 2021 (9u00 - 17u00)
01 december 2021 (9u00 - 17u00)
08 december 2021 (9u00 - 17u00)
Leuven
15 december 2021 (9u00 - 17u00)
Leuven
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, preventieadviseur , psychosociale risico's , vertrouwenspersoon