Primaire tabs

U bent hier

Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies (in samenwerking met Kluwer)

Wegens de preventiemaatregelen die worden genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, moeten wij u jammer genoeg meedelen alle opleidingen voorzien in maart en april worden verplaatst naar een later tijdstip.

Alle betrokken partners worden door het team van Attentia Academy verder geïnformeerd en we bekijken met hen om alles opnieuw in te plannen. Van zodra de nieuwe data bekend zijn, zullen wij die uiteraard ook aan u meedelen.

Bedankt voor uw begrip. 

 

De procedures voor informele en formele psychosociale interventies in de praktijk

Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn.

Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en vooral wat u niet mag.

Deze supervisie behandelt in één dag alle ins en outs van de nieuwe wetgeving. U keert terug naar uw werkplek met meer duidelijkheid omtrent de procedures en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon.

 

Bijscholing voor de preventieadviseur

Bent u preventieadviseur? Dan is deze opleiding ideaal voor u. Ze komt namelijk in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor de preventieadviseur, volgens het Koninklijk Besluit van 29 januari 2013 (dat wijzigde het KB van 17 mei 2007 over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur).

 

Supervisie voor de vertrouwenspersoon

Vanaf 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen die hen nieuwe vaardigheden leert voor het uitoefenen van deze functie. Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse supervisie.

 

Programma

 • Definities van psychosociale risico’s met inbegrip van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag
 • Posities, taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon
 • De procedures (opvang, psychosociale informele en formele interventies)
 • Beroepsgeheim en bescherming van de werknemers

 

Trainers

Preventieadviseurs psychosociale aspecten

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor vertrouwenspersonen die al een basisvorming gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen in de vernieuwde procedures, methodologie en deontologie.

De vertrouwenspersoon die zich verder wil verdiepen in de dynamiek van psychosociale risico’s en ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, verwijzen we door naar de opleiding 'Supervisie vertrouwenspersoon: bemiddelings- en conflicthanteringsvaardigheden'.

 

Pluspunten

U brengt uw eigen case mee en bespreekt ze uitgebreid met de trainer en de andere deelnemers. Dankzij deze interactieve aanpak krijgt u diepere inzichten in uw rol en inspiratie voor de aanpak van uw eigen dossiers.

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 482 per deelnemer excl. btw (u ontvangt een factuur van Kluwer).

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.
   

Attentia Academy behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.
Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

Inschrijven

23 april 2020 (9u00 - 17u30)
Aalst
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, psychosociale risico's , vertrouwenspersoon