Primaire tabs

U bent hier

Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk (ism NCOI Learning)

Inhoud

In deze supervisie draait alles rond informatie: hoe kunt u informatie beter inschatten en verwerken, en hoe gaat u om met informatie die u niet krijgt? Een beter begrip van de informatiestroom zorgt uiteraard voor een vlottere interventie. U leert hoe u als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Deze supervisie duurt een volledige dag.

Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding:

 • Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt?
 • Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig, …?
 • Welke volgende stap kunt u als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie?
 • Welke documenten kunt en moet u als vertrouwenspersoon invullen?
 • Welke informatie zet u 'op papier of mail'?

 

Programma

A. Informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen

 • Welke informatie moet u verzamelen?
 • Hoe verwerkt en hanteert u de informatie die u krijgt tijdens de interventies efficiënter?

B. Informatieverzameling en informatie-uitwisseling met de diverse betrokken partijen in kaart gebracht

 • Praktijkcases
 • JOHARI-tool

C. Rapportering

 • De schriftelijke en elektronische informatiestroom
 • De wettelijke rapportering

D. Opgelet!

Een voldoende basiskennis van het wettelijk verloop van de interventies is essentieel.

 

Trainers

Preventieadviseurs psychosociale aspecten.

 

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor vertrouwenspersonen met enige ervaring.

Het is aangewezen dat u een voldoende voorkennis heeft over de informele interventie. Deze leert u tijdens de basisopleiding vertrouwenspersoon of tijdens de supervisie over de “4 opdrachten van de vertrouwenspersoon“ 

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 482 per deelnemer excl. btw (u ontvangt een factuur van NCOI Learning).

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.
-   Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
-   Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
-   Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend.

-   Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden;

-  Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.
 Attentia Academy behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

 

Inschrijven

16 maart 2021 (9u00 - 17u30)
Elewijt
Schrijf je in
24 juni 2021 (9u00 - 17u30)
Sint-Denijs-Westrem
Schrijf je in
09 december 2021 (9u00 - 17u30)
Elewijt
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, psychosociale risico's , vertrouwenspersoon