Primaire tabs

U bent hier

Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk (ism Kluwer)

Wegens de preventiemaatregelen die worden genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, moeten wij u jammer genoeg meedelen alle opleidingen voorzien in maart en april worden verplaatst naar een later tijdstip.

Alle betrokken partners worden door het team van Attentia Academy verder geïnformeerd en we bekijken met hen om alles opnieuw in te plannen. Van zodra de nieuwe data bekend zijn, zullen wij die uiteraard ook aan u meedelen.

Bedankt voor uw begrip.  

 

De informele interventies in de praktijk

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

In deze supervisie leggen we de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. U leert hoe u als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert.

Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding:

 • Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt?
 • Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig, …?
 • Welke volgende stap kunt u als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie?
 • Welke documenten kunt en moet u als vertrouwenspersoon invullen?
 • Welke informatie zet u 'op papier of mail'?

 

Programma

A. Informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen

 • Welke informatie moet u verzamelen?
 • Hoe verwerkt en hanteert u de informatie die u krijgt tijdens de interventies efficiënter?

B. Informatieverzameling en informatie-uitwisseling met de diverse betrokken partijen in kaart gebracht

 • Praktijkcases
 • JOHARI-tool

C. Rapportering

 • De schriftelijke en elektronische informatiestroom
 • De wettelijke rapportering

D. Opgelet!

Een voldoende basiskennis van het wettelijk verloop van de interventies is essentieel.

 

Trainers

Preventieadviseurs psychosociale aspecten.

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor vertrouwenspersonen die al een basisvorming gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen in de vernieuwde procedures, methodologie en deontologie.

Het is aangewezen dat u een doorgedreven kennis hebt van de formele procedure. Deze leert u tijdens de basisopleiding vertrouwenspersoon, of tijdens de supervisie over de formele procedure.

 

Meer informatie

Attentia Academy

 

Prijs

€ 482 per deelnemer excl. btw (u ontvangt een factuur van Kluwer).

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.
-   Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
-   Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
-   Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend.

-   Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden;

-  Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.
 Attentia Academy behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

 

Inschrijven

28 mei 2020 (9u00 - 17u30)
Brussel
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, psychosociale risico's , vertrouwenspersoon