Primaire tabs

U bent hier

Online EHBO Bijscholing hulpverlener

Inleiding

Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

 

Doelstelling

 • Deze bijscholingssessie bestaat uit een herhaling van de basisopleiding
 • U schaaft uw parate kennis bij en hebt de mogelijkheid om praktijkervaringen uit te wisselen met andere deelnemer
 • Ook met de online bijscholing blijft uw EHBO-brevet blijft geldig

 

Doelgroep

Hulpverleners die reeds de basisopleiding volgden.

 

Programma

Het programma van de online EHBO Bijscholing bestaat uit volgend theoretisch gedeelte (4u):

 • reanimatie en AED met praktijk + basisprincipes
 • wettelijk kader + basistechnieken verplaatsen slachtoffer (theorie)
 • Oogletsels
 • Intoxicatie
 • Elektrisatie en elektrocutie
 • Hypothermie en hyperthermie 
 • Ademhalingstelsel + stoornissen in de ademhaling: verslikking, hyperventilatie en kortademigheid

Om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse bijscholing en zo in orde te blijven dient men in 2022 het praktijkgedeelte te volgen (4u).

Op deze manier blijft met gecertificeerd en zijn de attesten ook geldig.

 

Lesgevers

De cursus wordt gegeven door in eerste hulp gespecialiseerde lesgevers die zich voortdurend bijscholen.

 

Lesmateriaal

PowerPoint presentatie, video’s.

 

Erkenning

Attentia nv is opgenomen door de Algemene directie HUA in de lijst van de Federale Overheidsdienst “Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg” voor het verstrekken van de vorming, de bijscholingen en het afleveren van het getuigschrift van hulpverlener.

 

Interesse in een online opleiding voor uw medewerkers? 

Attentia Academy

 

Prijs

€ 117 per deelnemer, excl. btw.

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend. 
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.

 Attentia Academy behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Inschrijven

12 maart 2021 (8u30 - 12u30)
CRS-2020-003446 - Online EHBO Bijscholing - 12/03/2021

Schrijf je in
24 maart 2021 (8u30 - 12u30)
CRS-2020-003447 - Online EHBO Bijscholing - 24/03/2021

Schrijf je in