Primaire tabs

U bent hier

Online Bijscholing Preventieadviseur - Arbeidsongevallen

 

 Inleiding

Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

 

Doelgroep

Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau III tot Niveau I. 

Alsook zijn ze bestemd voor zowel grote als kleine of middelgrote ondernemingen.

Preventieadviseurs of assistenten bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Leden van de hiërarchische lijn en kaderleden (managers, supervisors en afdelingshoofden) die op de hoogte wensen te blijven van de laatste wijzigingen in hun vakgebied.

Beleidsmakers: de preventieadviseur, de HR-manager of HR-medewerker, hoger management, de werkgever / zaakvoerder.

 

 

Programma (door de Corona maatregelen zullen deze opleidingen online worden gegeven)

-  Arbeidsongevallen

Bij een arbeidsongeval komt er vaak heel wat bij kijken, zeker als dit ongeval ernstige gevolgen heeft. Er zijn één of meerdere slachtoffers met fysieke letsels, mogelijk is er ook materiële schade, er dient een aangifte te worden gedaan naar de arbeidsongevallenverzekeraar, het arbeidsongeval dient te worden onderzocht om te bepalen welke oorzaken aan de basis van dit voorval lagen en er dienen preventiemaatregelen te worden genomen ter voorkoming van soortgelijke ongevallen. Bij ernstige arbeidsongevallen zijn er nog verdere wettelijke verplichtingen, zoals de opmaak van een omstandig verslag dat tijdig aan de bevoegde overheidsdienst dient te worden bezorgd en mogelijk dient de bevoegde inspectiedienst onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het ongeval. 

In deze opleiding staan we hier even bij stil en zetten we alles op een rijtje: wanneer is er sprake van een arbeidsongeval, welke acties dienen ondernomen te worden bij plaatsvinden van een arbeidsongeval, hoe kan een arbeidsongeval worden geanalyseerd, hoe worden geschikte preventiemaatregelen bepaald en hoe kunnen we uit arbeidsongevallen leren om deze in de toekomst te vermijden

 

Attest

Na de opleiding krijgen de deelnemers een attest van deelname.

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

 

Prijs

€ 181 per deelnemer excl. btw .

Annulatie/wijzigingskosten:

Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

  • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
  • Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
  • Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend. 
  • Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
  • Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.

 Attentia Academy behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2021.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Inschrijven

22 maart 2021 (9u00 - 12u45)
CRS-2020-003422 - Bijscholing Preventieadviseur - Arbeidsongevallen - 22/03/2021

Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, externe dienst voor preventie en bescherming , preventieadviseur