Primaire tabs

U bent hier

Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

Inleiding

Een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid is van niet te onderschatten belang in een onderneming. Elke onderneming die grip wil krijgen op de "welzijnsrisico´s" binnen de organisatie, dient te beschikken over 'managers' die de nodige deskundigheid hiertoe hebben verworven. Enkel goed opgeleide veiligheidsdeskundigen kunnen een efficiënt en effectief preventiebeleid uitbouwen en dit in praktijk ondersteunen met kennis en bekwaamheid. Sinds het nieuwe KB van 17 mei 2007 dient elke preventieadviseur over dezelfde basiskennis te beschikken. Dit ongeacht de specifieke specialisatie.

 

Doelgroep

Deze opleiding is onontbeerlijk voor iedereen die een degelijke basiskennis van het preventiegebeuren wil verwerven. Deze module is bedoeld voor alle toekomstige preventieadviseurs, ongeacht de specialisatie.

 

Programma

De leerdoelstellingen opgenomen in het KB van 17 mei 2007 werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus. In deze eerste module ligt de nadruk op een globale, coherente, interdisciplinaire en wetenschappelijke aanpak. Het belang van communicatie en coaching wordt naar voor geschoven.

Basiskennis en –principes worden voorgesteld, alsook een eerste introductie wordt gegeven over de welzijnsdomeinen. De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven : theoretische lessen worden aangevuld met oefeningen en cases en een aantal bedrijfsbezoeken.

De opleiding omvat één opdracht : het schrijven van een paper betreffende de initiële doorlichting van het huidige preventiebeleid binnen de eigen organisatie. Op het einde van deze module krijgt u ook de gelegenheid deze paper aan een jury voor te stellen.

 

Praktisch

Elke woensdag van 16 januari 2019. Telkens van 09u00 tot 17u00. Er zijn 20 lesdagen voorzien. De opleiding volgt de academische kalender

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse? 

Attentia Academy

 

Prijs

€ 1625 per deelnemer, excl. btw (u geniet van een korting indien u inschrijft voor 17/12/18). Leden van Amelior en non profit krijgen voordeeltarief.

Inschrijven

16 januari 2019 (9u00 - 17u00)
Kortrijk
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, arbeidsveiligheid , externe dienst voor preventie en bescherming , preventieadviseur