Primaire tabs

U bent hier

Een stressbeleid opzetten: online workshop (in samenwerking met NCOI)

Inleiding

Tijdens deze online workshop ontdekt u hoe u een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van uw werknemers, opzet in uw organisatie. U ontdekt best practices en tools die u gemakkelijk naar uw eigen organisatie vertaalt. U brengt uw eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keert u terug naar uw werkplek met concrete oplossingen voor uw uitdagingen.

 

Doelstelling

 • U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken?
 • U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten?
 • U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten?
 • U bent op zoek naar best practices, tools en nieuwe ideeën voor het opzetten van een stressbeleid?

 

Doelgroep

 • Preventieadviseurs (deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor de preventieadviseur)
 • Werkgevers
 • HR-professionals
 • Vertrouwenspersonen (deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijke supervisie)

 

Programma

1. Stress en burn-out

 • Wat is het en wat is het niet?
 • Wat zijn uitlokkende factoren en oorzaken?
 • Voor welke signalen moet u alert zijn?
 • Welke reacties en gevolgen zijn eraan verbonden?
 • Wat zijn beschermende en uitlokkende factoren?
 • Het belang van de wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving

2. Een stressbeleid opzetten

 • Aanpak
 • Uitwerking
 • Tips en tricks

3. Best practices en tools die betrekking hebben op de acties en interventies op 3 dimensies (organisatie - team - individu)

 

Lesgever

Consultants stressmanagement, Attentia

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 431 per deelnemer, excl. btw. (U ontvangt een factuur van NCOI Learning)

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend. 
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
 • Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.

 Attentia Academy behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Inschrijven

08 juni 2021 (14u00 - 17u30)
Schrijf je in
02 december 2021 (14u00 - 17u30)
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Vitaliteit, Bekijk meer opleidingen over: , Preventie en bescherming, psychosociale risico's , stress