Primaire tabs

U bent hier

Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

Inleiding

Op 28 maart 2014 verscheen het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Met dit koninklijk besluit krijgt de werkgever gedetailleerde en duidelijke verplichtingen om de brandrisico’s binnen zijn organisatie te evalueren. Zo zal hij een brandpreventiedienst moeten oprichten en ervoor moeten zorgen dat er voldoende en snelle evacuatieroutes beschikbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie.

Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

 

Doelstelling

  • Inzicht krijgen in het ontstaan van een brand
  • Herkennen en correct gebruiken van verschillende types van brandblussers
  • Bepalen van prioriteiten bij het uitbreken van een brand

 

Doelgroep

Eerste interventieploegleden, evacuatieverantwoordelijken, preventieadviseur en alle medewerkers die inzicht willen krijgen in het gebruik van blusmiddelen

 

Programma

Theorie

  • Preventie
  • Branddriehoek & brandklassen
  • Types blusmiddelen
  • Evolutie van een brand
  • Evacuatie en richtlijnen

 

Praktijk

De praktijk vindt plaats in een speciale bluswagen (fire fighter).

  • Hoe een blustoestel gebruiken (CO², poeder, schuim, branddeken, haspel)
  • De deelnemers leren zelf een brandhaard te blussen onder permanente begeleiding van een lesgever

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 185 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest per deelnemer, gebruik van overall/stofjas).

Een deelnameattest wordt afgeleverd aan de cursisten. Het volgen van deze opleiding komt tegemoet aan de eisen van Bijlage I van het KB van 28 maart 2014

Annulering tot 7 kalenderdagen vóór de opleiding is gratis. Nadien wordt het volledige bedrag aangerekend. Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2019.

Krijg tot 40% subsidies voor deze opleiding met de KMO-portefeuille (: DV.O213465).

Inschrijven

17 december 2019 (13u00 - 16u00)
Zellik
Volzet
26 mei 2020 (9u00 - 12u00)
Nivelles
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, arbeidsplaats , arbeidsveiligheid