Primaire tabs

U bent hier

Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

Inleiding

Op 28 maart 2014 verscheen het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Met dit koninklijk besluit krijgt de werkgever gedetailleerde en duidelijke verplichtingen om de brandrisico’s binnen zijn organisatie te evalueren. Zo zal hij een brandpreventiedienst moeten oprichten en ervoor moeten zorgen dat er voldoende en snelle evacuatieroutes beschikbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie.

Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

 

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in het ontstaan van een brand
 • Herkennen en correct gebruiken van verschillende types van brandblussers
 • Bepalen van prioriteiten bij het uitbreken van een brand

 

Doelgroep

Eerste interventieploegleden, evacuatieverantwoordelijken, preventieadviseur en alle medewerkers die inzicht willen krijgen in het gebruik van blusmiddelen

 

Programma

Theorie

 • Preventie
 • Branddriehoek & brandklassen
 • Types blusmiddelen
 • Evolutie van een brand
 • Evacuatie en richtlijnen

 

Praktijk

De praktijk vindt plaats in een speciale bluswagen (fire fighter).

 • Hoe een blustoestel gebruiken (CO², poeder, schuim, branddeken, haspel)
 • De deelnemers leren zelf een brandhaard te blussen onder permanente begeleiding van een lesgever

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 193 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest per deelnemer, gebruik van overall/stofjas).

Een deelnameattest wordt afgeleverd aan de cursisten. Het volgen van deze opleiding komt tegemoet aan de eisen van Bijlage I van het KB van 28 maart 2014

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

 •   Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
 •   Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 •  Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend.
 •  Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
 •  Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.

 Attentia Academy behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren.

In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.
Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2020.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Inschrijven

16 maart 2021 (9u00 - 12u00)
CRS-2020-003317- Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen - 03/2021 - GENT

Gent
Volzet
02 september 2021 (9u00 - 12u00)
CRS-2020-003320- Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen - 09/2021 - ZELLIK

Zellik
Schrijf je in
01 oktober 2021 (9u00 - 12u00)
CRS-2020-003321- Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen - 10/2021 - GENT

Gent
Schrijf je in
02 december 2021 (9u00 - 12u00)
CRS-2020-003323- Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen - 12/2021 - GENT

Gent
Schrijf je in
07 december 2021 (9u00 - 12u00)
CRS-2020-003322- Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen - 07/12/2021 - ZELLIK

Zellik
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, arbeidsplaats , arbeidsveiligheid