Primaire tabs

U bent hier

Bijscholing Preventieadviseur

Inleiding

Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

 

Doelgroep

Preventieadviseurs of assistenten bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Leden van de hiërarchische lijn en kaderleden (managers, supervisors en afdelingshoofden) die op de hoogte wensen te blijven van de laatste wijzigingen in hun vakgebied.

 

Programma

Voormiddag

Omgaan met ongewenst grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (OGGW) – Rol van de Interne Preventieadviseur

De afgelopen periode is er in de pers heel wat verschenen rond grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.  Dit fenomeen is echter niet nieuw, de wetgeving spreekt sinds 2002 van ongewenste gedragingen en sinds 2014 komt de preventie van psychosociale risico’s meer dan ooit op de voorgrond.

Wat betekent dit dan voor u als IPA in de praktijk?

Mogelijks bent u reeds in aanraking gekomen met een situatie waarbij een medewerker u komt melden dat hij/zij met grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd. Aangezien het gaat over een zeer delicate materie is het belangrijk dat u op dat moment goed weet welke rol u kan spelen. Daarenboven zijn er heel wat acties die op collectief niveau kunnen genomen worden om als organisatie kom af te maken met OGGW op de werkvloer, hierbij is het evenzeer uw rol om de werkgever bij te staan met adviezen en voorstellen en dit mee op te volgen (in het JAP en GPP).

Namiddag

Training controles en keuringen

 • Definities van wie kan of zou moeten controleren of keuren (geaccrediteerde instantie, EDTC, aangemelde instantie, ... bevoegde persoon)
 • Wie moet (of moet laten) controleren of keuren
 • Wat moet worden gecontroleerd of gekeurd, op basis van welke regelgeving, door wie en hoe vaak?
  • Elektrische installaties
  • Hef- en hijswerktuigen
  • Drukvaten
  • Gas
  • Verwarming
  • Brandbeschermingsmiddelen (detectie, brandblusser, haspel, noodverlichting, ...)
  • Arbeidsmiddelen
  • Steigers, stellingen, ladders, ...

 

Het Globaal Preventieplan

Tijdens deze opfrissing over het globaal preventieplan, willen we dieper ingaan op de elementen die wettelijk in dit plan moeten opgenomen worden, doch die vaak vergeten worden of waar weinig aandacht aan besteed wordt. Het betreft dan de resultaten van de identificatie van de gevaren en de vaststelling, nadere bepaling en evaluatie van de risico’s omvatten, de te bereiken doelstellingen en de criteria voor de evaluatie van het welzijnsbeleid. Verder willen we enkele tips aanreiken hoe je als preventieadviseur het globaal preventieplan samen met de werknemersafgevaardigden kan uitwerken.

 

Attest

Na de opleiding krijgen de deelnemers een attest van deelname.

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

 

Prijs

€ 330 per deelnemer excl. btw voor volledige dag.

€ 170 per deelnemer excl. btw voor halve dag.

Deelnemers die zich enkel inschrijven voor de voor- of namiddag worden verzocht dit te vermelden in het opmerkingenveld.

Annulering tot 7 kalenderdagen vóór de opleiding is gratis. Nadien wordt het volledige bedrag aangerekend. Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega.

Krijg tot 40% subsidies voor deze opleiding met de KMO-portefeuille (: DV.O213465).

Inschrijven

02 oktober 2018 (8u30 - 17u00)
Gent
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, externe dienst voor preventie en bescherming , preventieadviseur