Primaire tabs

U bent hier

Basisopleiding sociaal recht

Inleiding

Een diepgaande kennis van de sociale wetgeving is een must voor elke payroll- of HR-medewerker. Het is echter een complex domein dat voortdurend evolueert. Wij geven u in 6 dagen een grondig en volledig overzicht.
 

Doelstelling

Na deze opleiding:

 • Kent u grondig de verschillende aspecten van het tewerkstellen van personeel
 • Bent u up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen in de sociale wetgeving
 • Begrijpt u de spelregels van wat u wel en niet mag naar het personeel toe en welke uw verplichtingen zijn
 • Kunt u de theorie toepassen in de praktijk
   

Doelgroep

Medewerkers van de personeelsdienst, zaakvoerders, HR managers, boekhouders,...

 

“Heel nuttig. Goed tempo. Vriendelijke lesgevers met ruimte voor vragen. Aangename kennismaking.”
Karen Coulembier, HR system & data administrator, Picanol NV

 

Programma

Dag 1

Deel 1: Aanwerven van personeel

 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Rechten en plichten van de werknemer en de werkgever
 • Sociale documenten
 • Tewerkstelling buitenlandse werknemers (arbeidskaarten en -vergunningen)

Deel 2: Ziekte, zwangerschap en arbeidsongeval 

 • Ziekte: gewaarborgd loon, herval, medische werkhervatting, controle-arts,...
 • Zwangerschap: pre- en postnatalerust, ziekte voor, tijdens en na de zwangerschapsrust, meerlingzwangerschap,...
 • Arbeidsongeval

 

Dag 2

 

Deel 1: Tijdskrediet en thematische verloven

De voorbije jaren kende de regelgeving van tijdskrediet en thematische verloven een groot aantal wijzigingen.
Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op deze recente wijzigingen, alsook op de bestaande regelgeving van tijdskrediet
en de thematische verloven zoals ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof medische bijstand.

Deel 2: Alle andere schorsingen zoals jaarlijkse vakantie, klein verlet, tijdelijke werkloosheid, educatief verlof, feestdagen,..

 

Dag 3

Deel 1: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • Soorten: opzegging, verbreking, overmacht, onderling akkoord, dringende reden
 • Opzegtermijnen
 • Formaliteiten bij de beëindiging
 • Motivering van het ontslag
 • Outplacement

Deel 2: Varia: loonbeslag, studentenarbeid,...

 

Dag 4: Arbeidsduur

 • Begrip arbeidstijd
 • Minimum en maximum grenzen van de arbeidsduur
 • Inhaalrust, overuren en overloon
 • Deeltijdse arbeid
 • Flexibele arbeidsregelingen

 

Dag 5: Loon: van bruto naar netto

 • Brutoloon
 • Inhouding RSZ
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Nettoloon, -toeslagen en –inhoudingen
 • Alternatieve bezoldigingsvormen

 

Dag 6: Werkgeverskost

 • Patronale RSZ-bijdragen
 • RSZ-verminderingen
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
 • Aangiften: DmfA, bedrijfsvoorheffing

 

Prijs

€ 3 000 per deelnemer excl. btw. 

Annulering tot 7 kalenderdagen vóór de opleiding is gratis. Nadien wordt het volledige bedrag aangerekend. Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega.

Krijg tot 40% subsidies voor deze opleiding met de KMO-portefeuille (: DV.O213465).

Inschrijven

13 september 2018 (9u00 - 17u00)
Brussel
20 september 2018 (9u00 - 17u00)
Brussel
27 september 2018 (9u00 - 17u00)
Brussel
04 oktober 2018 (9u00 - 17u00)
Brussel
11 oktober 2018 (9u00 - 17u00)
Brussel
18 oktober 2018 (9u00 - 17u00)
Brussel
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Tewerkstelling, arbeidsovereenkomst , payroll