Het is in principe verboden om werknemers 's zondags te laten werken, maar dat tewerkstellingsverbod is niet absoluut. Zo kunnen ‘jeugdige werknemers’ onder bepaalde voorwaarden wel aan de slag op zondag. Het gaat hier om minderjarige werknemers (jonger dan 18) die 15 jaar of ouder zijn en die niet langer voltijds leerplichtig zijn.

Vier KB's die op 16 april verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad, bevatten een specifiek regime waardoor ondernemingen onder specifieke paritaire comités de toelating krijgen om sommige jeugdige werknemers op zondag te laten werken. De teksten zijn in werking getreden op de datum van verschijning.

 

Het gaat hier meer bepaald om de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder:

  • het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
  • het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
  • het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
  • het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312).

 

Zij mogen jeugdige werknemers van 16 jaar tot 18 jaar op zondag tewerkstellen binnen het verband van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, zo blijkt uit de gepubliceerde KB's.

 

Dit zijn de krachtlijnen uit de Arbeidswet.

  • Buiten de zondagsrust moet aan jeugdige werknemers een bijkomende rustdag worden toegekend, onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan de zondag.
  • Jeugdige werknemers mogen alleen arbeid op zondagen, bijkomende rustdagen en feestdagen en overwerk verrichten in de gevallen van overmacht (onvoorziene noodzakelijkheid, voorgekomen of dreigend ongeval, dringende arbeid aan machines of materieel). De werkgever brengt dit binnen de drie dagen schriftelijk ter kennis van de sociale inspectie.
  • Maar men kan bij KB toestaan dat arbeid op een zon- en feestdag wordt verricht in bepaalde bedrijfstakken, bedrijven of beroepen of door bepaalde categorieën van jeugdige werknemers.

 

Zo'n specifiek regime komt aan bod in een KB van 23 mei 1972. Daarin staat bijvoorbeeld dat jeugdige werknemers op zon- en feestdagen mogen deelnemen aan sportmanifestaties. En zijn ook heel wat afzonderlijke KB's voor specifieke sectoren, zoals het filmbedrijf (KB van 15 februari 1978), de handel in voedingswaren (KB van 12 december 1974), het hotelbedrijf (KB van 10 juli 1972) … LN5005.

Let op! In geen geval mogen jeugdige werknemers meer dan één zondag op twee arbeid verrichten (behalve met voorafgaande toelating). Dat staat expliciet in de wet. De inhaalrust mag niet minder bedragen dan 36 opeenvolgende uren.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , student , wetgeving