Op 31 oktober 2018 verscheen in het Belgische Staatsblad een wet ter versoepeling van het verbod op zondagsarbeid.

In principe is het verboden personeel tewerk te stellen op zondag. Er bestond reeds een uitzondering voor kapsalons en kleinhandelszaken gelegen in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra: gedurende de periode van 1 mei tot 30 september en tijdens de Kerst- en Paasvakantie mogen werknemers op zondag tewerkgesteld worden en buiten deze periodes nog 13 bijkomende zondagen.

De wet van 11 oktober 2018 versoepelt deze reglementering. Sinds 10 november 2018, mag elke werknemer tewerkgesteld in kapsalons en kleinhandelszaken gelegen in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra 39 zondagen per jaar tewerkgesteld worden.

Het blijft de bevoegdheid van de Koning, om per koninklijk besluit, vast te leggen wat verstaan wordt onder badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra en welke erkenningsprocedure hiertoe moet gevolgd worden.

 

Bron:

  • Wet van 11 oktober 2018  tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft, BS 31 oktober 2018.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer