Op 24 januari 2019 vond het Franstalige webinar over arbeidsongevallen plaats. Aan het einde van de sessie konden de deelnemers aan de onlineopleiding vragen stellen aan spreker Benoît Geron (Benoît Geron Consulting bvba). Hierna volgen de vragen en de antwoorden die werden gegeven.

 

Kan een ongeval bij het halen van een broodje tijdens de middagpauze worden aanvaard als een ongeval op de weg naar en van het werk?

Het is altijd moeilijk te zeggen of een ongeval zal worden aanvaard, want noch de preventieadviseur, noch de werkgever, noch de persoon die het ongeval aangeeft, beslist of het al dan niet wordt aanvaard. De wetsverzekeraar neemt deze beslissing. Er is wel een verplichting om het aan de verzekeraar te melden.
Ik denk echter dat het halen van een broodje in deze categorie kan vallen, omdat we eerder al gezegd hebben dat het nemen van een maaltijd op een andere plaats onder het begrip weg naar en van het werk valt.

 

Kan de vertrouwenspersoon een arbeidsongeval met arbeidsongeschiktheid aangeven in plaats van de preventieadviseur?

Er bestaat geen verplichting dat de preventieadviseur dit aangeeft. Een arbeidsongeval kan door human resources worden aangegeven aan de verzekeraar. De code (letsel, afwijking) wordt door de preventieadviseur bezorgd aan de persoon die de aangifte doet. Er is dus geen probleem als de vertrouwenspersoon de aangifte doet.

Het is een verantwoordelijkheid van de werkgever en dus moet de werkgever de procedure vaststellen die in de onderneming geldt.

 

Betekent verzorging in de onderneming dat het om een licht ongeval gaat?

Als iemand die zich stoot aan de hoek van een machine en amper gekwetst is, wordt dat beschouwd als een licht ongeval. Als hij enkel door de bedrijfshulpverleners wordt verzorgd, zonder dat er een arts wordt ingeschakeld, gaat het om een licht ongeval dat in het eerstehulpregister moet worden opgetekend.
De werkgever moet ingelicht worden over alle incidenten en ongevallen die zich in de onderneming voordoen. Hij moet dus ook de procedure vaststellen om de verschillende bedrijfshulpverleners in te lichten dat ze dit in het eerstehulpregister moeten vermelden.

 

Kunnen er bij het invullen van de afwijkingsfactoren zoals materiaal en letsel, meerdere sterretjes zijn zonder dat het ongeval daarom een ernstig letsel inhoudt?

Stel u voor dat er een chemisch product in het oog van een werknemer terecht komt. Automatisch start een procedure met bedrijfshulpverleners die een neutraliserend product aanbrengen in het oog. Vervolgens gaat de werknemer naar een oogarts die niets vaststelt. De werknemer komt terug en hervat het werk. Toch is dit een ernstig arbeidsongeval want het gaat om het opspuiten van een chemisch product. Het had ernstig kunnen zijn. Daarom wordt de ernst niet enkel vastgesteld op basis van het letsel maar ook op basis van wat het gevolg ervan had kunnen zijn.

 

Kan een werkgever in de openbare sector een ongeval weigeren zelfs als hij herverzekerd is?

Nee. Noch de werkgever, noch de leden van de hiërarchische lijn, noch de preventieadviseur beslissen of het om een arbeidsongeval gaat. Dat doet de wetsverzekeraar. De werkgever is verplicht het arbeidsongeval te melden aan zijn wetsverzekeraar en de wetsverzekeraar beslist na een onderzoek of het al dan niet om een arbeidsongeval gaat.

Zelf als hij herverzekerd is en ongeacht of het om een openbare of een privédienst gaat, geldt exact dezelfde regel.

 

Wat is de procedure bij een ongeval op ons grondgebied waarbij een buitenlandse werknemer betrokken is?

Als een buitenlandse werknemer naar ons grondgebied komt, moet de onderneming die met die buitenlandse werknemer werkt dit aangeven. Zelfs als het een buitenlandse onderneming is, moet ze bij een EDPBW zijn aangesloten. Elke onderneming die op het Belgisch grondgebied werkt moet een EDPBW en een arbeidsongevallenverzekering hebben. Bovendien hebt u bij werken met derden een verplichting om aan de onderaannemers de risico’s uit te leggen die aanwezig zijn in de onderneming. Ook de onderaannemer moet een risicoanalyse uitvoeren en u de risico’s uitleggen die ze in uw onderneming binnenbrengen.

 

Bron

  • Marie-Françoise Gillis, senTRAL Nieuws – 6 maart 2019

 

Nog vragen? Contacteer ons via wellbeing@attentia.be


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer