Door de invoering van het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt de zaterdag in het burgerlijk recht sinds 1 januari 2023 niet langer als een werkdag beschouwd, tenzij de wet of een rechtshandeling anders bepaalt.  

Vermits de toepassing van de zaterdag als werkdag in het arbeidsrecht niet wettelijk verankerd was (maar voortkwam uit rechtspraak) was een wettelijke initiatief vereist om te vermijden dat deze wijziging ook in het arbeidsrecht zou moeten worden toegepast.   

Door de grote impact op het arbeidsrecht vroeg Minister Dermagne hieromtrent advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR). De NAR pleitte voor het behoud van de zaterdag als werkdag in het arbeidsrecht en de wetgever is dit advies gevolgd. Op 30 december 2022 werd de “Wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Als gevolg van deze nieuwe wet, die in werking is getreden op 1 januari 2023, kan de zaterdag verder als werkdag worden beschouwd in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. 


Lees meer nieuws over: Attentia

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer