De ministerraad van 5 oktober 2018 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vergoeding die door werkgevers wordt toegekend in het kader van de verlichting van de werklast van oudere werknemers tracht uit te sluiten van het loonbegrip.
 

Het ontwerp voert een maatregel van de 'jobsdeal' uit en heeft als doel om vanaf 1 januari 2019 ook individuele werknemers het recht te geven om te kiezen voor een ‘zachte landingsbaan’. Vanaf dan kunnen dus ook individuele werknemers, bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau, een van sociale bijdragen vrijgestelde vergoeding ontvangen, die wordt toegekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de verlichting van de werklast.
 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad 5 oktober 2018

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer