De programmawetten van 22 juni 2012 en 27 december 2012 hebben een bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen ingevoerd, de zogenaamde de Wyninckxbijdrage.

Het betreft de bijzondere werkgeversbijdrage van 1,5% die de werkgever verschuldigd is op de stortingen die hij verricht in het kader van de opbouw van een aanvullend werknemerspensioen. De bijdrage is enkel verschuldigd wanneer het jaarlijkse totaal van de stortingen het drempelbedrag (voor 2017 31.836 euro) overschrijden.

De inwerkingtreding van de definitieve regeling was gepland op 1 januari 2016. Na een eerste uitstel tot 1 januari 2017, wordt de inwerkingtreding opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2019.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , sociale zekerheid