Een opzegtermijn wordt door bepaalde afwezigheden geschorst, wanneer het ontslag gegeven is door de werkgever. Dit is ook het geval wanneer een werknemer jaarlijkse vakantie opneemt. 

De wettekst spreekt enkel over volledige dagen jaarlijks verlof. De gangbare mening is dat halve dagen jaarlijkse vakantie de opzegtermijn niet schorsen. Dit werd reeds bevestigd door rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ook de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg adviseert in deze zin.

Worden de arbeidsprestaties een volledige dag geschorst omwille van 2 verschillende afwezigheden dan zal de opzegtermijn slechts geschorst worden indien beide afwezigheden aanleiding geven tot schorsing van de opzegtermijn. Bijvoorbeeld een halve dag jaarlijks verlof en een halve dag ziekte waardoor de werknemer op éénzelfde dag geen prestaties heeft geleverd.

 

Een praktijkvoorbeeld

Een werknemer wordt door zijn werkgever ontslagen met een te presteren opzegtermijn. Tijdens zijn opzegtermijn neemt de werknemer 8 maal een halve dag verlof op woensdag. De werkgever gaat ervan uit dat jaarlijks verlof de opzegtermijn schorst en verlengt de opzegtermijn met 4 volle dagen. De werknemer presteert zijn opzegtermijn uit. Na het einde van de opzegtermijn eist de werknemer zijn verbrekingsvergoeding en dit voor de verbreking van de “nieuwe” arbeidsovereenkomst.

Indien de opzegtermijn met enkele dagen verlengd wordt en de werknemer dus langer heeft moeten presteren dan de duur van zijn oorspronkelijke opzegtermijn, kan de werknemer stellen dat er een nieuwe mondelinge voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur werd aangegaan.

Na de verlenging van de opzegtermijn stopt de overeenkomst. Door het niet langer tewerkstellen van de werknemer kan je stellen dat de overeenkomst eenzijdig door de werkgever wordt verbroken. De werkgever ontslaat dus impliciet de werknemer en kan dus veroordeeld worden tot het betalen van een verbrekingsvergoeding. De werkgever doet er dus goed aan de schorsingen strikt bij te houden.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , ontslag , verlof , wetgeving