Twee federale wetenschappelijke instellingen met een belangrijke rol in het Belgisch gezondheidsbeleid gaan fuseren. Het gaat om het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). Het nieuw onderzoekscentrum dat uit de fusie voortvloeit, krijgt de naam Sciensano. Het wordt bevoegd voor alle medische én veterinaire aspecten van de volksgezondheid.

Via het nieuw eengemaakte onderzoekscentrum kunnen gemeenschappelijke activiteiten makkelijker geïntegreerd aangepakt worden en kan het 'one health'-concept beter in de praktijk toegepast worden. De 'one health'-aanpak gaat er van uit dat de gezondheid van mens en dier en het ecosysteem met elkaar verbonden zijn. In het nieuwe centrum kunnen specialisten uit de medische sector én specialisten uit de veterinaire sector samen wetenschappelijk onderzoek doen om volksgezondheidsuitdagingen aan te pakken.

 

Sciensano heeft – op het vlak van volks- én dierengezondheid – onder meer volgende taken:

  • advies geven aan overheden die bezig zijn met gezondheid;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • wetenschappelijke expertise;
  • ondersteunen van klinisch onderzoek;
  • certificeren van labo's en hun gedragscodes;
  • experimentele ontwikkeling; en
  • risicobeoordeling.

 

Deze opdrachten vervult Sciensano niet alleen voor de federale staat en de deelstaten. Maar ook voor Europese instellingen en internationale organisaties. Daarnaast ondersteunt het nieuwe centrum ook het gezondheidsbeleid. Via wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening. Het formuleert wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen voor een pro-actief gezondheidsbeleid, in functie van de prioriteiten op nationaal, deelstatelijk, Europees of internationaal niveau. Het ontwikkelt, evalueert en past deskundige methodes toe om de stand en ontwikkeling van de d gezondheid en de gezondheidszorg na te gaan. En het werkt geavanceerde oplossingen uit voor diagnose, preventie en behandeling van ziekten en voor opsporing en preventie van andere gezondheidsrisico's.

Daarnaast staat het nieuwe centrum ook in voor de behandeling en analyse van persoonlijke gegevens over onder meer de volkgezondheid. En voor de behandeling en analyse van andere wetenschappelijke informatie over het gezondheidsbeleid. Het is de bedoeling dat in een tweede fase ook het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de Hoge Gezondheidsraad in Sciensano worden opgenomen. De nieuwe wet treedt nog niet onmiddellijk in werking. Eerst moet een KB nog enkele uitvoeringsregels vastleggen. Het zal ook de inwerkingtreding regelen.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , gezondheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer