In het begrotingsakkoord van oktober 2022 werden enkele wijzigingen inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking aangekondigd: 

  • Leeftijd tijdskrediet motief zorg kind (voltijdse schorsing) van 8 naar 5 jaar 
  • Duurtijd tijdskrediet motief kind van 51 maanden naar 48 maanden 
  • Anciënniteitsvoorwaarde tijdskrediet motief kind van 24 naar 36 maanden 
  • Tewerkstellingsvoorwaarde naar 100% voor alle motieven tijdskrediet 
  • Afschaffing anciënniteits- en leeftijdstoeslagen tijdskrediet én thematische verloven 

 

De nieuwe regels zijn van toepassing op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 februari 2023.

De aangepaste anciënniteitsvoorwaarde van 36 maanden om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ geldt pas voor aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 juni 2023.

 

  • Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking, BS 31 januari 2023.

Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer