Vanaf 01.01.2023 treden er een aantal wijzigingen in werking wanneer u gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

  • Enerzijds lopen een aantal maatregelen die tijdens de coronapandemie waren ingevoerd definitief af op 31.12.2022;  de voornaamste maatregelen waren :
    • de werknemer kon een uitkeringsaanvraag indienen aan de hand van een vereenvoudigd formulier C3.2-werknemer-corona
    • de werknemer moest niet meer in het bezit zijn van een genummerde controlekaart C3.2A afgeleverd door de werkgever en bijgevolg moest de werkgever geen validatieboek bijhouden
    • geen ASR scenario 2 aangifte nodig bij tijdelijke werkloosheid
  • Anderzijds wijzigen ook de procedures en de termijnen voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken aangezien de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken afloopt op 31.12.2022.

Dat wil dus zeggen dat vanaf 01.01.2023 het wettelijke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden (zoals voorzien in artikel 51 en artikel 77/1 tot 77/8 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) opnieuw van toepassing is.

Enkel het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie blijft verder van toepassing tot 31.03.2023.

De bijlage FAQ TW vanaf 01.01.2023 in het nieuwsbericht van de RVA bevat heel wat praktische informatie om vanaf 1 januari 2023 de procedure stelsel tijdelijke werkloosheid correct toe te passen.

 

Bron


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , aanwerven , arbeidsovereenkomst , payroll , tewerkstelling , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer