Op 29 augustus 2019 is er in het Belgisch Staatsblad een besluit van de Vlaamse Regering verschenen dat enkele wijzigingen aanbrengt aan het systeem van alternerend leren vanaf 1 september 2019.

 

  • Mentor

De onderneming moet de mentor een mentoropleiding laten volgen, alsook de bijkomende initiatieven die het sectorale partnerschap of  het Vlaams Partnerschap Duaal Leren eventueel neemt, nodig voor de professionalisering van de mentor.

 

Daarenboven moet een mentor ‘van onberispelijk gedrag zijn, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven. Het sectoraal partnerschap bepaalt of een mentor al dan niet van onberispelijk gedrag is, op basis van het uittreksel uit het Strafregister. Het Vlaams Agentschap Duaal Leren zal hiertoe richtlijnen uitwerken. Maar het uit het besluit blijkt nu reeds  dat personen met ‘feiten ten aanzien van minderjarigen’ op hun strafblad, niet in aanmerking komen als mentor.

 

  • Vakantieregeling

Vanaf het schooljaar 2019 - 2020 volgen alle leerlingen alternerend leren de vakantieregeling van het secundair onderwijs. Ook de leerlingen met overeenkomst alternerende opleiding moeten hun 20 dagen betaalde vakantie vanaf opnemen tijdens de schoolvakanties. De andere vakantiedagen zullen dan onbetaald zijn en de leerlingen moeten tijdens de schoolvakanties niet aanwezig zijn op de werkvloer.

 

  • Buitengewoon secundair onderwijs

Sinds 1 september 2019 kunnen ook leerlingen van het BuSO, van opleidingsvorm 3 en 4, een duale opleiding volgen. Voorheen bestond deze mogelijkheid enkel voor leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs.

 

  • Modelovereenkomsten

De modellen van de “Overeenkomst alternerende opleiding ” en de “Stageovereenkomst alternerende opleiding” zijn ook gewijzigd.

 

 

Bron :

  • Besluit van 3 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , aanwerven , wetgeving