In uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2019 -2020 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao die werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer regelt gewijzigd.

 

Vanaf 1 juli 2020 geldt er een terugbetaling vanaf de eerste kilometer indien de werknemer zich verplaatst met een ander openbaar vervoersmiddel dan de trein. Tot 30 juni 2020 was de tussenkomst van de werkgever in dit geval maar verplicht indien de werknemer een afstand van minstens 5 km aflegt.

 

De tussenkomst verschilt naargelang de prijs van het abonnement al dan niet berekend wordt in functie van de afgelegde afstand:

  • de prijs hangt af van de afstand: de tegemoetkoming van de werkgever is gelijk aan de prijs van de treinkaart voor de overeenstemmende afstand. Hier gelden de bedragen van cao 19/9. De werkgeverstussenkomst is echter beperkt tot 75% van de effectieve kostprijs van het vervoersabonnement;
  • de prijs is een eenheidsprijs, ongeacht de afstand: de tussenkomst van de werkgever bedraagt 71,8% van de effectieve kostprijs van het vervoersbewijs.

 

Bron:

  • NAR Cao nr. 19/9 van  23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemer.

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , wetgeving , woon-werkverkeer

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer