De ministerraad van 16 november 2018 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het 'tijdskrediet eindeloopbaan' en het 'thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding' wijzigt.

 

Het ontwerp vloeit voort uit de maatregelen die werden goedgekeurd in het kader van de 'jobsdeal'.

Deze maatregelen bestaan onder meer uit het volgende:

  • De toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment
  • Het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden

 

Het ontwerp zorgt voor de invoering van deze twee maatregelen, die op 1 januari 2019 in werking zullen treden. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad 16 november 2018 - presscenter

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , 45+ , RSZ , tewerkstelling , verlof , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer